Tiếng Việt | English

21/10/2021 - 08:52

Minh bạch việc chi gói hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã giám sát 7/11 nhóm đối tượng được hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP, ngày 01-7-2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại UBND tỉnh, các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, TP.Tân An và một số xã ở 5 địa phương này. Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ cho biết, hiện đoàn giám sát đã có đánh giá về việc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ do khó khăn vì dịch bệnh.

Ông Trương Văn Nọ (đứng) nêu ý kiến trong một cuộc giám sát về thực hiện các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh

Ông Trương Văn Nọ (đứng) nêu ý kiến trong một cuộc giám sát về thực hiện các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh

Phóng viên (PV): Ông đánh giá ra sao về việc triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ do khó khăn vì dịch bệnh?

Ông Trương Văn Nọ: Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Các cấp thành lập đường dây nóng để người dân phản ánh hoặc cần được giải đáp thắc mắc về chế độ, chính sách liên quan đến dịch bệnh.

UBND cấp huyện kịp thời ban hành quyết định quy định nhóm lao động tự do và lao động đặc thù theo phân cấp, tạo điều kiện, cơ sở xác định nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách. Quá trình xét duyệt hồ sơ cơ bản bảo đảm quy trình, thời gian thẩm định và kịp thời cấp kinh phí về các địa phương để chi hỗ trợ cho người dân ngay trong lúc gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Công tác rà soát đối tượng, thẩm định, xét duyệt hồ sơ của UBND cấp xã được thực hiện cơ bản đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của UBMTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Công tác tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân được UBND cấp xã thực hiện khá kịp thời,...

PV: Xin ông cho biết, việc triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn vì dịch bệnh hiện còn những hạn chế nào?

Ông Trương Văn Nọ: Đó là việc triển khai các quy định khi thực hiện chính sách hỗ trợ còn nhiều lúng túng. Một số doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) và chưa đóng BHXH trước tháng đề nghị hỗ trợ nên danh sách NLĐ không được cơ quan BHXH xác nhận, do đó, NLĐ không được nhận hỗ trợ. Một vài nơi, việc chi chính sách hỗ trợ cho NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương chưa kịp thời.

Ngoài ra, một vài địa phương cấp xã chưa nắm chắc quy định, chưa chủ động rà soát, nắm số lượng trẻ em dưới 16 tuổi là F0, F1 điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cách ly tại nhà nên chưa triển khai chính sách hỗ trợ. Hồ sơ xét duyệt đối tượng lao động tự do ở một số nơi chưa thể hiện rõ lý do được xét, không được xét.

PV: Qua giám sát, UBMTTQ Việt Nam tỉnh có kiến nghị, đề xuất gì, thưa ông?

Ông Trương Văn Nọ: Từ kết quả giám sát, Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh sẽ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thống kê, nắm chắc số F0, F1 cách ly tại nhà, trẻ em đã điều trị và hoàn thành cách ly tại các khu cách ly, bệnh viện mà chưa nhận được hỗ trợ để triển khai làm thủ tục, tiến hành chi trả; đồng thời, triển khai mẫu để đối tượng lao động tự do đăng ký hỗ trợ nhằm bảo đảm căn cứ khi xét cũng như tạo điều kiện ràng buộc về tính chính xác của thông tin khi đăng ký.

Các cấp, các ngành cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền về chính sách hỗ trợ để NLĐ và NSDLĐ nắm, gửi hồ sơ đúng quy định. Mặt khác, trong thực hiện, các cấp, các ngành cần quan tâm thực hiện tốt thông báo, niêm yết công khai kết quả xét duyệt lao động tự do để người dân giám sát; mặt khác, kịp thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị từ người dân để giải quyết hợp lý những yêu cầu chính đáng, giải thích cụ thể đối với những trường hợp không được xét duyệt nhằm hạn chế tình trạng phản ánh, khiếu nại của người dân.

PV: Qua thời gian triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ, tình hình dư luận ra sao, thưa ông?

Ông Trương Văn Nọ: Việc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có tính nhân văn sâu sắc, được người dân quan tâm và đánh giá rất cao. Đến nay, nhìn chung việc triển khai, thực hiện được kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chưa phát hiện hay có những tố cáo gì về những tiêu cực hay nhũng nhiễu trong chi trả chính sách hỗ trợ.

Tuy nhiên, do thời gian triển khai gấp, cùng với việc toàn tỉnh áp dụng giãn cách xã hội kéo dài nên vẫn có một số nơi thực hiện chính sách chưa đạt yêu cầu tiến độ. Nhiều trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng không thuộc 6 nhóm đối tượng theo Quyết định 6652/QĐ-UBND của UBND tỉnh, không bảo đảm điều kiện về cư trú, không được xét chế độ hỗ trợ nên bức xúc, phản ánh, chủ yếu trên đường dây nóng và các trang mạng xã hội.

Như đã nói ở trên, đoàn giám sát đề nghị các địa phương tiến hành chi hỗ trợ đúng người, đúng chế độ, công khai, minh bạch. Để bảo đảm yêu cầu thì phải thông báo, niêm yết công khai kết quả xét duyệt lao động tự do để người dân giám sát; giải thích cụ thể đối với những trường hợp không được xét duyệt nhằm hạn chế tình trạng phản ánh, khiếu nại của người dân.

PV: Xin cảm ơn ông!

Lê Đức

Chia sẻ bài viết