Tiếng Việt | English

30/09/2015 - 08:37

HĐND tỉnh giám sát về quy hoạch sử dụng đất

Một số chỉ tiêu thực hiện đạt thấp

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 29-9-2015, Thường trực HHĐND tỉnh tổ chức giám sát về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2010-2015) trên địa bàn tỉnh đối với UBND tỉnh.


Chủ tịch HĐND tỉnh – Đặng Văn Xướng phát biểu tại buổi giám sát

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tình hình thực hiện kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện tốt, đa số các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất thực hiện đến năm 2015 đạt từ 70% trở lên so với kế hoạch.

Các thành viên trong Đoàn giám sát cho rằng, mặc dù việc thực hiện các chỉ tiêu về quy hoạch đạt kết quả, song công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, nguồn nhân lực còn hạn chế, nguồn vốn chưa được bổ sung kịp thời.

Các nhà đầu tư còn đầu tư dàn trải, không đúng thủ tục, không bảo đảm theo quy định, nhất là ở các huyện Đức Hòa, Bến Lức. Một số nhà đầu tư năng lực yếu dẫn đến nhiều diện tích đất để hoang không triển khai, địa phương gặp khó. Đơn cử như UBND huyện Đức Hòa có đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của 9 dự án với diện tích trên 700 ha đất quy hoạch.

Trước những ý kiến của Đoàn giám sát, Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường – Phan Nhân Duy cho rằng, hiện nay, trong công tác điều chỉnh biến động đất đai ngành đang phối hợp với các địa phương đặc biệt là các địa phương có sự biến động lớn như Đức Hòa, Bến Lức tích cực điều chỉnh biến động để làm cơ sở trong công tác quản lý sử dụng đất.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của UBND tỉnh thì một số chỉ chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất ngay từ đầu không sát với thực tế, hiệu quả kinh tế từ cây tràm không cao nên người dân đã phá tràm chuyển sang trồng lúa.

Kết quả thực hiện diện tích đất khu, cụm công nghiệp chỉ đạt 70% so với kế hoạch và đạt rất thấp so với quy hoạch do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, nhà đầu tư thiếu vốn và công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh - Đặng Văn Xướng đánh giá những kết quả trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu trên địa bàn tỉnh giúp cho công tác quản lý, sử dụng đất ở địa phương đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện cho các ngành phát triển góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Ông đề nghị trong thời gian tới, UBND tỉnh và các ngành chức năng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác thực hiện theo đúng quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết