Tiếng Việt | English

16/11/2021 - 10:42

Một số lưu ý khi người lao động đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP

Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về Chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Báo Long An xin giới thiệu một số lưu ý khi người lao động đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP.

Người lao động nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính - Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Người lao động nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính - Bảo hiểm Xã hội tỉnh

1- Có việc làm trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) theo Luật Việc làm:

Theo quy định, trong thời gian hưởng TCTN theo Luật Việc làm mà NLĐ tìm được việc làm mới thì phải thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi hưởng TCTN để chấm dứt hưởng và bảo lưu quá trình tham gia còn lại (nếu có). Tuy nhiên, NLĐ không thông báo đã có việc làm nên khi đề nghị hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, qua quá trình kiểm tra thì phát hiện NLĐ có thời gian hưởng TCTN trùng với thời gian tham gia BHTN ở công ty sau.

VD: NLĐ hưởng TCTN từ ngày 15/4/2020 đến ngày 14/11/2020 thì có việc làm mới và đóng BHTN từ tháng 8/2020. Tuy nhiên, do NLĐ không thông báo có việc làm nên quá trình đóng từ tháng 8/2020 đến tháng 10-2020 bị trùng với quá trình hưởng TCTN.

2- Số tháng bảo lưu quá trình thất nghiệp, NLĐ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP không đúng với số tháng bảo lưu tại cơ sở dữ liệu cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) đang quản lý.

Do đó, cơ quan BHXH không thể tiếp nhận theo quy trình đúng, đủ để giải quyết. Trường hợp này, phần mềm sẽ báo lỗi phải trả hồ sơ về cho NLĐ đăng ký lại.

VD: NLĐ đề nghị hưởng TCTN là 12 tháng ghi trên mẫu 04. Sau khi kiểm tra dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, số tháng là 36 tháng.

3- NLĐ đăng ký sai mã thủ tục:

Mã thủ tục 653 - Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Mã thủ tục 653a - Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - điều chỉnh thông tin NLĐ khi đăng ký thường nhầm lẫn giữa 2 mã thủ tục này trên Cổng Dịch vụ công nên khi chọn mã thủ tục 653a mà không đính kèm file hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật để làm căn cứ điều chỉnh. Ngược lại, NLĐ chọn mã thủ tục 653 nhưng hồ sơ cần phải điều chỉnh theo mã thủ tục 653a. Những trường hợp này đều không thể giải quyết được mà phải trả về để NLĐ đăng ký lại đúng quy trình.

4- NLĐ có thời gian chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước ngày 01/01/2020 hoặc sau ngày 30/9/2021 hoặc có thời gian chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 nhưng không còn bảo lưu quá trình tham gia BHTN theo quy định:

Không thuộc đối tượng được hỗ trợ.

5- NLĐ có nhiều sổ BHXH:

Những trường hợp này bắt buộc phải thực hiện gộp sổ theo quy định tại Quyết định 595QĐ-BHXH trước khi giải quyết hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP. Do vậy, đề nghị NLĐ nộp hồ sơ gộp sổ tại cơ quan BHXH gần nhất trước khi đề nghị được hưởng hỗ trợ.

VD: NLĐ gửi mẫu 04 đề nghị được hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, có mã số 8010033592 với số CMND 301390163, qua kiểm tra, rà soát trên phần mềm quản lý thu thì phát hiện NLĐ có thêm 2 sổ: 7911018045, 8012001987 và tra cứu phần mềm xét duyệt chế độ thì chưa hưởng.

6- Đăng ký hồ sơ hưởng hỗ trợ không đúng thông tin cá nhân:

NLĐ kê khai họ tên; ngày, tháng, năm sinh chưa đúng với cơ sở dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý. Những trường hợp này đều phải trả lại hồ sơ và đề nghị NLĐ bổ sung hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật để làm căn cứ điều chỉnh.

7- Chọn sai hình thức nhận tiền hoặc thiếu thông tin liên quan đến hình thức nhận tiền:

NLĐ không có số tài khoản ngân hàng nhưng chọn nhầm hình thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Ngược lại, một số trường hợp NLĐ chọn nhận tiền mặt nhưng đồng thời lại nhập số tài khoản ngân hàng vào mẫu 04.

Qua kiểm tra, thống kê, loại hồ sơ sai do những nguyên nhân trên chiếm trên 50% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP (theo số liệu trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ và hồ sơ giấy). Những trường hợp nêu trên, bộ phận nghiệp vụ bắt buộc thực hiện tiếp nhận, rà soát và xử lý mất rất nhiều thời gian và phức tạp hơn quy trình của một hồ sơ đúng, đủ. Vì vậy, đề nghị NLĐ quan tâm đến những vướng mắc đã nêu và liên hệ cơ quan BHXH để được tư vấn hoặc hướng dẫn điều chỉnh trước khi đăng ký hưởng gói hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết số 116/NQ-CP./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết