Tiếng Việt | English

12/01/2016 - 08:42

Muôn trái tim hướng về đại hội

Đại hội (ĐH) Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Những ngày này, cùng với muôn trái tim của nhân dân cả nước hướng về ĐH, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tình cảm và niềm tin với Đảng.

Hơn 1 tháng nay, tất cả các đơn vị trong LLVT tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua đột kích chào mừng ĐH Đảng bằng các chỉ tiêu, nội dung thi đua khá toàn diện; lãnh đạo, chỉ huy các cấp tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa và tầm vóc của ĐH, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu bảo vệ, góp phần vào thành công của ĐH.

Một lòng hướng về ĐH với niềm tin và sự kỳ vọng, trái tim mỗi người hòa chung nhịp đập rộn ràng như được cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh dồn hết vào từng nội dung thi đua, huấn luyện,... Và tất cả đều nhận thức được, ĐH không chỉ tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra nhiều bài học trong xây dựng đất nước qua 30 năm đổi mới mà còn hoạch định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đất nước trong những năm tới, trong đó, vấn đề được quan tâm nhất là các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh phát triển KT-XH, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới./.

Nguyễn Chí Thanh

Chia sẻ bài viết