Tiếng Việt | English

25/11/2015 - 18:09

Năm 2015: Long An có 19/22 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết

Năm qua, kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 11,6%, GDP bình quân đầu người 50,4 triệu đồng/năm, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, công nghiệp-xây dựng tiếp tục phục hồi, thương mại - dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá 12%...

 Đồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Sáng ngày 25/11/2015, Thường trực Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2015 và Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016. Ðồng chí Phạm Văn Rạnh - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và một số sở, ngành tỉnh tham dự.

Năm 2015 là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, việc thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy gặp không ít khó khăn, trước tình hình đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện Nghị quyết Tỉnh uỷ đạt những kết quả quan trọng, 19/22 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết.

Kinh tế của tỉnh có bước phục hồi và đạt tốc độ tăng trưởng 11,6%, GDP bình quân đầu người 50,4 triệu đồng/năm, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng.

Khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm 26,2%, giảm 2,4% so với năm 2014; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 42,7%, tăng 1,6% so với năm 2014; khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 31,1%, tăng 0,8% so với năm 2014.

Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, sản lượng lúa 2,9 triệu tấn; có 43 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Công nghiệp-xây dựng tiếp tục phục hồi và dần đi vào hoạt động ổn định, toàn tỉnh hiện có 16/28 khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy khoảng 56,6%, đã thu hút được 1.040 dự án đầu tư, có 14/32 cụm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy 85,4%, thu hút 254 dự án đầu tư. Thương mại - dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá 12%.

 Thu hút đầu tư tăng, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp Ảnh: Mai Hùng Dũng

Thu ngân sách được 7.518 tỷ đồng, đạt 115%; chi ngân sách địa phương 7.994 tỷ đồng, đạt 116%. Hoạt động tín dụng tăng trưởng khá, tổng dư nợ 36.998 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1,4%.

Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho văn hóa, giáo dục, y tế được tăng cường, đời sống văn hoá, tinh thần trong cộng đồng dân cư có nâng lên; các vấn đề xã hội được quan tâm giải quyết hiệu quả, an sinh xã hội đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự-an toàn xã hội được giữ vững.

Hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều hình thức phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống, việc làm cho nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có tiến bộ; công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy có nhiều đổi mới, khoa học; năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nâng lên, đã kết nạp 1.700 đảng viên mới.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo.

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới, trong nước tiếp tục có sự hồi phục; kế thừa, phát huy những kết quả, kinh nghiệm đạt được, dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016 đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9%; kim ngạch xuất khẩu 4.260 triệu USD; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 40-42% GRDP; GRDP bình quân đầu người 50 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8.195 tỷ đồng, tổng chi ngân sách nhà nước 8.078 tỷ đồng; sản lượng lương thực 2,8 triệu tấn; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,7%; giải quyết việc làm trên 30.000 lao động; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,2%; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện trên 99,65%; tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 95%; đến cuối năm 2016 có 55 xã đạt tiêu chí nông thôn mới...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh một số nội dung cần làm rõ trong dự thảo Báo cáo năm 2015 và Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2016 như: Vấn đề dạy nghề nông thôn; tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng, nhất là ở cơ sở; về việc bố trí vốn trong xây dựng cơ bản phải ưu tiên đầu tư các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X, các công trình đang thi công dỡ dang, không bố trí vốn cho các công trình chưa thật sự bức xúc, tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí và không hiệu quả. Đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, du lịch. Tập trung rà soát, thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp cán bộ từ tỉnh đến cơ sở... Các nội dung văn bản này sẽ được các cơ quan tham mưu hoàn chỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình Tỉnh ủy tại phiên họp vào đầu tháng 12/2015./.

CTV Thanh Hùng 

Chia sẻ bài viết