Tiếng Việt | English

09/12/2015 - 15:55

Vĩnh Hưng – Long An

Năm 2015, tổng giá trị sản xuất của các ngành gần 4.000 tỷ đồng

Tổng giá trị sản xuất của các ngành trong huyện đạt 102% kế hoạch, tăng 8,53% so với năm 2014…

Quang cảnh Hội nghị

Ngày 9/12/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức hội nghị lần thứ 4, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Huyện uỷ năm 2015 và thông qua nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Hữu Nghĩa chủ trì hội nghị.

Năm 2015, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện đều hoàn thành và vượt so với nghị quyết. Cụ thể như trên lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, với tổng giá trị sản xuất của các ngành trong huyện gần 4.000 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 8,53% so với năm 2014.

Trong đó lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhất là cây lúa, tuy năng suất đạt cao từ 6-7tấn/ha, nhưng do giá cả bấp bênh nên lợi nhuận không cao, cả năm chỉ khoảng 29 triệu đồng/ha/năm, giảm gần 2 triệu đồng/ha/năm so với năm 2014. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đang cho hiệu quả tốt, đặc biệt là mô hình trồng mè luân canh trên đất lúa, mô hình trồng cỏ nuôi bò…

 Việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi đang cho hiệu quả tốt

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, chất lượng giáo dục được nâng lên, các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn, tai nạn giao thông nhiều lúc, nhiều nơi còn xảy ra nhưng cơ bản được giữ vững... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung đẩy mạnh…

Hội nghị thông qua nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2016: Tập trung triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện các nội dung lớn và cơ bản của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ huyện; nhanh chóng xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm, đảm bảo kinh tế- xã hội phát triển theo hướng bền vững; đảm bảo các nhiệm vụ về văn hóa - xã hội, an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, nội chính, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội./.

CTV Minh Phương

Chia sẻ bài viết