Tiếng Việt | English

16/01/2018 - 14:56

Năm 2017: Thi hành kỷ luật 1 chi bộ, 164 đảng viên

Ngày 16/01, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017.

Dự hội nghị có Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, UBKT Trung ương – Nguyễn Minh Lời. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị.

Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, UBKT Trung ương – Nguyễn Minh Lời đề nghị, Long An cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy các cấp

Năm 2017, cấp ủy các cấp trong tỉnh chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác KTGS có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT xem xét xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác GS thường xuyên được tăng cường. Việc lựa chọn nội dung, đối tượng phục vụ công tác GS chuyên đề, KT khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng. UBKT các cấp tập trung giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, thẩm quyền.

Qua KTGS, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện thi hành kỷ luật 1 chi bộ; cấp ủy các cấp và chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật 124 đảng viên, trong đó cách chức 12 đảng viên, khai trừ 4 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 3 đảng viên; UBKT cấp huyện và tương đương thi hành kỷ luật 37 đảng viên, trong đó có 10 đảng viên bị khai trừ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm yêu cầu, nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp

Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác KTGS năm 2017 còn một số hạn chế: Nội dung KTGS còn dàn trải, chưa tập trung vào các nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; một số đơn vị còn lúng túng trong xem xét xử lý đảng viên vi phạm; công tác KTGS ở cơ sở còn yếu, thực hiện chưa toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng; cấp ủy viên bị thi hành kỷ luật chiếm tỷ lệ khá cao (35,9%).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII, UBKT Trung ương – Nguyễn Minh Lời đề nghị, Long  An cần quan tâm làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy các cấp, hạn chế đến mức thấp nhất việc đưa vào quy hoạch những đảng viên chưa đủ điều kiện, có nhiều khuyết điểm. Mặt khác, cần xác định nội dung chương trình GS chuyên đề hàng năm sát hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Trong đó, đưa vào nội dung GS việc quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, việc kê khai tài sản cán bộ, công tác tự phê bình và phê bình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm yêu cầu, trong thời gian tới, cần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp về vị trí, vai trò của công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó, đề cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt với mục tiêu góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

Dịp này, UBKT Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 5 tập thể UBKT (Kiến Tường, Vĩnh Hưng, Cần Đước, Đức Hòa, Công an tỉnh) và 2 tập thể phòng trực thuộc cơ quan UBKT Tỉnh ủy (Phòng Giám sát, Phòng Kiểm tra) có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017./.

Hồng Anh

Chia sẻ bài viết