Tiếng Việt | English

12/01/2022 - 10:18

Năm 2022, Cần Đước phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết

Với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân huyện Cần Đước (Long An) tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi 28 chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Huyện ủy năm 2022.

Kế thừa và phát huy kết quả đã đạt trong năm 2021, trên cơ sở phân tích cơ hội phát triển và những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua, huyện xác định việc thực hiện thắng lợi NQ Huyện ủy năm 2022 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện trong điều kiện, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tiến tới tăng cường thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép” trong trạng thái "bình thường mới".

“Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung cụ thể hóa tổ chức thực hiện nhanh, có hiệu quả chương trình đột phá và công trình trọng điểm, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; đẩy mạnh phát triển KT - XH, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị gắn với tăng cường cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; phát huy dân chủ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát thông tin.

Hiện Cần Đước đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

Để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt các kế hoạch, phương án phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và điều kiện sinh hoạt cho người dân trong trạng thái "bình thường mới".

Đồng thời, lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”; củng cố, nâng cao hoạt động y tế cơ sở, các tổ Covid cộng đồng; triển khai hiệu quả, kịp thời công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh, trẻ em và mũi bổ sung, tăng cường cho người dân theo chỉ đạo của tỉnh,...

Huyện rà roát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch trên địa bàn bảo đảm đồng bộ, khoa học, tương xứng là huyện thành viên trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Song song đó, tập trung huy động các nguồn lực để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tuyên truyền, định hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, giá trị kinh tế cao, hướng tới hình thành chuỗi cung ứng và nâng cấp chuỗi giá trị hàng hóa; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu từng vùng sản xuất nông nghiệp,...

Cần Đước quyết tâm đạt kế hoạch thu cân đối, vượt thu ngân sách năm 2022 và quản lý chi ngân sách chặt chẽ. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng huyện văn hóa.

Bước vào năm Nhâm Dần 2022, tin tưởng rằng, với sự đồng thuận của toàn Đảng, toàn dân, huyện thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Qua đó, từng bước đưa Cần Đước trở thành huyện phát triển mạnh về công nghiệp - đô thị - sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao./.

Một số chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy năm 2022

Về nông nghiệp: Sản lượng lúa 92.500 tấn (trong đó lúa chất lượng cao 10.000 tấn); sản lượng rau 32.500 tấn; sản lượng tôm 4.500 tấn; hoàn thành chỉ dẫn địa lý gạo Nàng Thơm Chợ Đào; hoàn thành 2 sản phẩm OCOP.

Về công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ: Lấp đầy khu, cụm công nghiệp 82%; hoàn thành chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng 60% các dự án; huy động 1.885 tỉ đồng đầu tư xây dựng trên một số lĩnh vực chủ yếu; kêu gọi đầu tư siêu thị 1 dự án.

Thu ngân sách tăng bình quân năm 13,9%; chi cân đối ngân sách nhà nước 854.046 triệu đồng; xã đạt nông thôn mới nâng cao: 1 (xã Long Sơn), phấn đấu 1 xã (Phước Đông); hoàn thành hồ sơ xây dựng huyện nông thôn mới; duy trì 100% xã đạt tiêu chí văn hóa - nông thôn mới; được công nhận mới 2 trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới.

Củng cố và duy trì 17/17 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) ≤5,19%; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; lao động qua đào tạo đạt 73%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 10% trên tổng số hộ nghèo; phát triển mới 110 đảng viên, trong đó có 20% thanh niên nông thôn; 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;...

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết