Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Năm mới, sức bật mới

Bước sang năm mới 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An quyết tâm tạo sức bật mới, đạt nhiều thắng lợi trong năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015.Năm 2014, còn 7/23 chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra chưa đạt, nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư xã hội, kim ngạch xuất khẩu,… Sản xuất nông nghiệp tuy có bước phát triển đáng kể, sản lượng lúa đạt 2,856 triệu tấn, so với năm 2013 cao hơn 40.000 tấn nhưng vẫn chưa bền vững, sức cạnh tranh của sản phẩm còn hạn chế, giá cả, thị trường tiêu thụ không ổn định, đời sống nông dân vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể; tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa đạt, nhiều dự án chậm, hoặc không triển khai. Một số chương trình đột phá, công trình trọng điểm tiến độ thực hiện chưa đạt yêu cầu. Công tác đào tạo nghề và dự báo nhu cầu thị trường lao động, giới thiệu việc làm chưa theo kịp yêu cầu, nhất là dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn,… Những hạn chế trên cần được khắc phục kịp thời, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng để phục vụ quá trình phát triển của tỉnh cũng như khẳng định vị trí trong vùng.Điểm qua một vài khó khăn, hạn chế để chúng ta thấy trách nhiệm của mình, cùng nhau vượt khó, nỗ lực giành thắng lợi cho năm mới 2015 cũng như tăng tốc trên chặng đường về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Đây chính là nhiệm vụ đang đặt ra, đòi hỏi có sự chung sức, chung lòng và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Năm 2015, năm tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, một nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi mọi tổ chức cơ sở Đảng cần tập trung thực hiện để đại hội thành công tốt đẹp. Đồng thời, tỉnh triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; có giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp,… Những nhiệm vụ đặt ra cho năm 2015 và những năm tiếp theo cùng giải pháp thực hiện sẽ giúp tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng quê hương Long An ngày càng giàu mạnh.Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tin rằng sẽ tạo nên sức bật mới để đạt nhiều thắng lợi trong năm mới 2015.

LONG AN

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
sức bật mới