Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 04:54

Nâng cao chất lượng công trình bằng quản lý cộng đồng

Trong ba ngày, từ 16 - 18/7, tại Thanh Hóa, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm cộng đồng thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng quy mô nhỏ tại xã, thôn đặc biệt khó khăn". Hội thảo có sự tham gia của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Sơn Phước Hoan.

 

Quang cảnh hội thảo.

Triển khai Chương trình 135, các xã miền núi đặc biệt khó khăn đã được đầu tư xây dựng hàng trăm ngàn công trình hạ tầng lớn, nhỏ. Những công trình này đã góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho đồng bào các dân tộc ở các xã 135. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, có nhiều công trình bộc lộ những hạn chế như chất lượng kém, năng lực huy động giảm nhanh, hiệu quả sử dụng thấp, tuổi thọ công trình ngắn. Từ năm 2008, Ủy ban Dân tộc đã có sáng kiến trong việc lập quỹ duy tu, bảo dưỡng cho các công trình sau đầu tư.

Việc kéo dài các tuổi thọ cho các công trình phục vụ đời sống đồng bào đã mang lại nhiều kết quả tốt, góp phần phát huy hiệu quả lâu dài của công trình. Hoạt động duy tu, bảo dưỡng được thực hiện ở tất cả các công trình có khối lượng nhỏ, bao gồm: Sửa chữa, khắc phục các công trình nước sinh hoạt, trường lớp học, đường giao thông... Việc duy tu, bảo dưỡng chủ yếu do xã làm chủ đầu tư và được giao cho các nhóm thợ thuộc cộng đồng dân cư trực tiếp thực hiện. Nhờ vậy, hoạt động duy tu bảo dưỡng đã góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng công trình được đảm bảo, đồng thời tăng thu nhập của người dân.


Dự án xây dựng trạm phát sóng truyền hình ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phát huy hiệu quả cao.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các báo cáo viên, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến việc thực hiện duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng quy mô nhỏ tại xã, thôn đặc biệt khó khăn; các kinh nghiệm, bài học quý của các địa phương làm tốt, kết nối được sự tham gia của cộng đồng, phát huy hết các nguồn lực đối với các công trình; kinh nghiệm thúc đẩy phân cấp cho các xã, cộng đồng làm chủ đầu tư, duy tu bảo dưỡng công trình quy mô nhỏ tại địa phương... Các đại biểu, các tư vấn điều phối cũng tham gia thảo luận nhóm về một số nội dung như: Những vướng mắc về cơ chế, chính sách, thể chế trong việc tổ chức cộng đồng thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng nông thôn; đề xuất các giải pháp tháo gỡ các rào cản về thể chế, chính sách; nâng cao vai trò, năng lực của cộng đồng...

Ngày 17/7, các đại biểu đến thăm hai xã Mậu Lâm và Phượng Nghi của huyện miền núi Như Thanh; là hai xã thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng quy mô nhỏ tại xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa./.

Hoa Mai - Duy Hưng/Tin tức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích