Tiếng Việt | English

15/09/2015 - 15:44

Nâng cao ý thức và trách nhiệm của lãnh đạo trong hoạt động Về nguồn

Thời gian qua, hoạt động Về nguồn được các địa phương thực hiện rất hiệu quả, góp phần không nhỏ trong xây dựng nông thôn mới với các nội dung thiết thực như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây dựng đường giao thông nông thôn, tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách.

Qua 9 năm thực hiện, nhiều địa phương đã thể hiện được đạo lý Uống nước nhớ nguồn và công tác dân vận khéo theo lời dạy của Bác, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, gia đình nghèo và các đối tượng khó khăn trong cuộc sống.

Nếu cách đây hơn 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của từng địa phương còn rất cao, thì nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo có nơi chỉ còn dưới 3%; nhà xây được mọc lên thay cho nhà tranh, vách lá ọp ẹp; hệ thống giao thông nông thôn hoàn chỉnh, tạo thuận lợi trong việc giao thương.

Hoạt động Về nguồn đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Trên đường xây dựng, hội nhập và phát triển, để hoạt động Về nguồn ngày càng hiệu quả, thiết thực, vai trò lãnh đạo, nâng cao ý thức trong việc phục vụ nhân dân là điều không thể thiếu của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Qua hoạt động Về nguồn, mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân khắng khít hơn, được nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia, qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, góp phần cho nhiều địa phương trên lộ trình xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Lang

Chia sẻ bài viết