Tiếng Việt | English

06/05/2016 - 14:22

Nắng Hạ còn vương

Nắng Hạ còn vương
trên tóc ai
Dài buông

lả lướt
phủ vai mềm
Lối xưa
ghi nhớ ngày hai lượt
Lưu bút hoài thương gót son êm

Hoa Phượng rụng đầy sân
hoang mang
Ve kêu thảm thiết
nát cành bàng
Bằng Lăng tím rũ
buồn chia biệt
Hạ cuối
từ li… rẽ ngõ đàng

Chân bước ngập ngừng âm trỗi vang
Ba hồi trống giục
buổi trường tan
Giọt mưa vội vã
bên song lặng
Mặn chát bờ môi
vị ngỡ ngàng

Vòm trời bừng thắp
bóng sao hôm
Le lói
phượng hồng nụ mới đôm
Lảng vảng
hương xưa
nồng
sắc Hạ
Nắng
còn ấm mãi một trời thơm

Lật lại từng trang
lưu bút cũ
Vần thơ mực tím
có tên người
Ghép chung đôi bướm bằng hoa Phượng
Khung phím nổi lên … nhớ một thời …

Thành Danh

Chia sẻ bài viết