Tiếng Việt | English

11/01/2020 - 08:46

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An nhận danh hiệu đơn vị có chuyên đề Tín dụng xuất sắc nhất năm 2019

Vừa qua, tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội trao danh hiệu Đơn vị có chuyên đề Tín dụng xuất sắc nhất năm 2019 cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Long An.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh-Nguyễn Trong Điệp (thứ 4, bên trái) nhận danh hiệu Đơn vị có chuyên đề Tín dụng xuất sắc nhất năm 2019

Đó là sự nỗ lực của tập thể, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Qua đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh còn 1,75%.

Được biết, năm 2019, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 3.291 tỉ đồng, tăng 320 tỉ đồng so với năm 2018; tổng doanh số cho vay 1.034 tỉ đồng, bằng 105,08% so với năm 2018 với 36.675 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay: Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, Nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP,... /.

Kim Ngọc

Chia sẻ bài viết