Tiếng Việt | English

19/09/2021 - 18:30

Ngân hàng ước giảm 263 tỉ đồng tiền lãi cho khách hàng

Theo Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An - Đào Văn Nghiệp, tính đến cuối tháng 8/2021, số tiền lãi đã giảm cho khách hàng trên 83 tỉ đồng. Đến cuối năm 2021, số lãi giảm cho khách hàng ước tính khoảng 263 tỉ đồng.

Trước đó, NHNN đã ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Thống đốc NHNN hướng dẫn Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo đó, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 01/8/2021 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 30/6/2022. Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc, hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định cụ thể tại Thông tư, thực hiện đến ngày 30/6/2022.

Tính đến cuối năm 2021, ngân hàng ước giảm 263 tỉ đồng tiền lãi cho khách hàng trên địa bàn tỉnh (Ảnh: khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh tỉnh Long An)

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của NHNN Việt Nam về phân loại nợ trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 14 của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến trước ngày 01/8/2021 như sau:

a) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu đối với số dư nợ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư này;

b) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày khoản nợ bị chuyển quá hạn đối với số dư nợ quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều 4 Thông tư này;

c) Giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại tại thời điểm gần nhất trước ngày thực hiện miễn, giảm lãi lần đầu đối với số dư nợ quy định tại Điều 5 Thông tư này.”

Hiện các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang rà soát hồ sơ, giảm lãi suất cho khách hàng vay theo đúng quy định./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết