Tiếng Việt | English

30/11/2015 - 14:54

Long An

Ngành Công thương nỗ lực hoàn thành kế hoạch năm 2015

Năm 2015, hoạt động công nghiệp và thương mại tỉnh Long An duy trì mức tăng trưởng tốt. Công nghiệp giảm bớt khó khăn, hồi phục và đạt mức tăng trưởng khá hơn so với năm trước, nhiều ngành công nghiệp chủ lực phát triển ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng cao hơn năm trước.


Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 11 ước tính đạt 14.937 tỉ đồng 

Tháng 11-2015, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 2,87% so với tháng trước, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2014. Lũy kế 11 tháng năm 2015 tăng 12,59%; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,58%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 13,91%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,94%.

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 11 ước tính đạt 14.937 tỉ đồng, tăng 8,8% so với tháng trước. Lũy kế 11 tháng năm 2015 là 138.064 tỉ đồng, tăng 18,9%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất, đạt 136.493 tỉ đồng, tăng 18,9%.

Trên lĩnh vực thương mại, kim ngạch xuất khẩu tháng 11-2015 ước đạt 329 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng trước, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2015 là 3.235 triệu USD, đạt 87,5% KH, tăng 9% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 11 tháng của năm 2015 gồm: Hàng may mặc, giày dép, hạt điều nhân…

Kim ngạch nhập khẩu tháng 11-2015 ước tính 252,4 triệu USD, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2015 đạt 2.566 triệu USD, đạt 91,7% KH, tăng 12%.

Theo Giám đốc Sở Công Thương - Đặng Văn Lớp: Những khó khăn của ngành vẫn còn, nhất là thời gian còn lại của năm, ngành Công Thương tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp; liên kết với TP.HCM và các tỉnh để phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, đồng thời, góp phần bảo đảm cung - cầu, bình ổn thị trường; kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả;…

Mục tiêu của năm 2016 là thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương; thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và thương mại theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp và thương mại gắn liền với chú trọng thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, nhất là đối với các cụm công nghiệp đi vào hoạt động.

Kế hoạch một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2016: 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13%; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) là 149.000 tỉ đồng, tăng 15,5% so với năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 58.100 tỉ đồng, tăng 19%; kim ngạch xuất khẩu đạt 4,26 tỉ USD, tăng 15,5%; Kim ngạch nhập khẩu 3,22 tỉ USD, tăng 15,2%.

Thái Chuyên - Mai Hương

Chia sẻ bài viết