Tiếng Việt | English

17/07/2015 - 10:50

Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân

Ngành Kiểm sát nhân dân 55 năm trưởng thành và phát triển

Hướng đến kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân (KSND) (26-7-1960 – 26-7-2015, phóng viên Báo Long An có cuộc trao đổi cùng Viện trưởng Viện KSND tỉnh-Đinh Văn Sang về những kết quả đã đạt trong thời gian qua của ngành.

Phóng viên (PV): Sau gần 5 năm là người đứng đầu ngành Kiểm sát Long An, xin ông cho biết những đổi mới mang tính đột phá mà Viện KSND 2 cấp tỉnh đã đạt trong thời gian qua?

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An - Đinh Văn Sang

Ông Đinh Văn Sang: Ngành Kiểm sát Long An được thành lập sau khi đất nước thống nhất, trải qua nhiều thời kỳ với sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, ở mỗi giai đoạn ngành Kiểm sát Long An đều đạt những thành tựu rất đáng tự hào, được Tỉnh ủy và nhân dân trong tỉnh ghi nhận.

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà yêu cầu cải cách tư pháp đòi hỏi ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và ngành Kiểm sát Long An nói riêng cần có sự đổi mới toàn diện, mới có thể đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực tế.

Nhận thức rõ điều này, tôi cùng Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo đơn vị thống nhất và tập trung vào đổi mới về công tác cán bộ, khả năng quản lý điều hành của đội ngũ lãnh đạo Viện KSND 2 cấp.

Thời gian qua, Ban cán sự ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm củng cố công tác tổ chức cán bộ và tập trung vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức người cán bộ kiểm sát khi thực thi công vụ, chú trọng các biện pháp chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo và Đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện rất nghiêm túc và hiệu quả.

Việc kiểm điểm đảng viên, lãnh đạo được thực hiện đúng nguyên tắc tự phê bình, phê bình với tinh thần xây dựng là chính, nhằm giúp cho đảng viên, nhất là những đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, quản lý hiểu rõ những hạn chế, yếu kém để khắc phục.

Tập thể không ngần ngại phê bình những hành vi, thiếu sót của đảng viên như một số đồng chí vi phạm trong hoạt động nghiệp vụ, thiếu nghiêm túc trong sinh hoạt, lối sống (uống rượu, bia trong giờ làm việc, tiếp xúc với đối tượng là bị can bị cáo, đương sự ngoài trụ sở làm việc,...).

Đơn vị luôn nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhất là về nội dung thực hiện nguyên tắc dân chủ.

Chúng tôi tin rằng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thường xuyên sẽ là cơ sở để ngành Kiểm sát Long An thực hiện hiệu quả công tác xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Viện KSND 2 cấp cũng phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr, ngày 31-3-2014 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành KSND.

PV: Được biết, bắt đầu từ ngày 1-6-2015, Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 có hiệu lực, ngành Kiểm sát Long An đã triển khai thực hiện như thế nào?

Ông Đinh Văn Sang: Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 có nhiều điểm mới, trong đó thể hiện rất rõ tinh thần của Hiến pháp năm 2013, quy định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND và nhiều vấn đề khác về cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên,…

Để thực hiện tốt Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, ngay từ đầu năm, đơn vị đã có kế hoạch thực hiện, trong đó với thẩm quyền của Viện KSND cấp tỉnh, chúng tôi tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của luật; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trong ngành Kiểm sát Long An; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, công chức trong ngành Kiểm sát Long An; tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện khác bảo đảm hoạt động của Viện KSND 2 cấp; chủ động thực hiện thông tin tuyên truyền về việc triển khai và thực hiện luật, nghị quyết thi hành luật.

Để thực hiện các nội dung trên, điều kiện đầu tiên là phải triển khai nghiêm túc, đầy đủ luật đến tất cả công chức trong ngành.

Việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ của ngành đối với từng công chức sẽ là yếu tố quyết định để Viện KSND 2 cấp thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong thực tế.

Bên cạnh đó, việc tuyên truyền luật đến cơ quan chức năng và người dân cũng có ý nghĩa quan trọng.

Điều đó mang tính phản biện, giúp cho Viện KSND 2 cấp tỉnh Long An nghiêm túc, thận trọng khi thực thi công vụ, đồng thời phát huy quyền làm chủ, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền và người dân.

Hiện nay, ngoài việc triển khai đến công chức trong ngành, chúng tôi còn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 sớm đi vào cuộc sống.

PV: Trong giai đoạn hiện nay, ngành Kiểm sát nói chung và Viện KSND 2 cấp tỉnh Long An nói riêng có những thuận lợi, khó khăn gì khi thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014?

Ông Đinh Văn Sang: Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 có rất nhiều điểm mới so với luật năm 2002 (được sửa đổi bổ sung năm 2011), trong đó, quy định rất rõ chức năng, nhiệm vụ, công tác của ngành. Việc thực hiện luật của ngành Kiểm sát nói chung và ngành Kiểm sát Long An nói riêng có những thuận lợi khó khăn nhất định

Về thuận lợi, luật tạo ra một cơ chế rõ ràng, minh bạch khi công chức có chức danh tư pháp thực thi nhiệm vụ. Luật cũng quy định rất rõ về điều kiện bảo đảm cho ngành hoạt động như cơ sở vật chất, thang bảng lương riêng,... Luật cũng quy định rất rõ về trách nhiệm pháp lý của kiểm sát viên khi thực thi công vụ, về những điều kiểm sát viên không được làm. Đặc biệt là về cơ chế thi tuyển kiểm sát viên.

Điều này đòi hỏi từng công chức phải nỗ lực, cố gắng không ngừng cả về năng lực pháp lý và đạo đức nghề nghiệp, bởi nếu công chức ngành kiểm sát thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện và học tập sẽ rất khó đứng vững trong ngành.

Với quan điểm của tôi và các đồng chí lãnh đạo khác đều thấy rằng quy định như vậy là phù hợp với tình hình phát triển hiện nay của đất nước và cũng là đáp ứng theo lộ trình cải cách tư pháp của Đảng tiến tới nền tư pháp Việt Nam hiện đại.

Thực tế hiện nay, ngành Kiểm sát đang gặp khó khăn về lực lượng kiểm sát viên, nhất là kiểm sát viên sơ cấp (hiện thiếu 49 kiểm sát viên sơ cấp), không đủ lực lượng để bố trí nhiệm vụ, nhiều kiểm sát viên phải kiêm nhiệm, điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chuyên môn.

Bên cạnh đó, khó khăn lớn nhất của đơn vị là về điều kiện làm việc, trụ sở của Viện KSND tỉnh hiện đã sử dụng trên 20 năm, đang xuống cấp và không đủ bố trí làm việc, thậm chí không có nơi độc lập để tiếp công dân. Hiện ngành đang được Tỉnh ủy và Viện KSND tối cao quan tâm để xây dựng trụ sở mới.

Mặc dù đang gặp không ít khó khăn về lực lượng, cơ sở vật chất nhưng với truyền thống của ngành, sự quan tâm của Viện KSND tối cao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các ngành hữu quan và sự tin yêu của nhân dân, tôi tin rằng, sau khi Luật Tổ chức Viện KSND được thực hiện, trong thời gian tới ngành Kiểm sát Long An sẽ có đội ngũ kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Viện KSND tỉnh Long An tôi mong được sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trong tỉnh về hoạt động thực hiện chức năng ngành Kiểm sát mà Quốc hội đã thông qua và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, giám sát của cơ quan dân cử, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cùng nhân dân trong tỉnh.

PV: Xin cảm ơn ông!

P.V

Chia sẻ bài viết