Tiếng Việt | English

15/01/2016 - 21:24

Ngành Xây dựng đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2010

Ngày 15-1-2016, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016”. Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Văn Ninh tham dự hội nghị. Tại điểm cầu Long An do Giám đốc Sở Xây dựng – Lưu Đình Khẩn chủ trì.

 

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Long An

Năm 2015, các chỉ tiêu của ngành Xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị tăng thêm của ngành đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2010. Theo giá hiện hành, giá trị sản xuất ngành Xây dựng năm 2015 đạt khoảng 974.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2014, bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng khoảng 7%/năm.

Ngoài ra, theo giá so sánh năm 2010, giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng năm 2015 đạt khoảng 172.000 tỷ đồng, tăng 10,82% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 5,9% GDP cả nước và đó là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010./.

Đức Minh

Chia sẻ bài viết