Tiếng Việt | English

22/10/2015 - 19:29

Nghị quyết Đại hội phải phản ánh sâu sắc thực tiễn cuộc sống người dân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đồng Tháp phải thực hiện được vai trò dẫn dắt các hoạt động của đời sống xã hội

Sáng nay (22/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã khai mạc trọng thể với khẩu hiệu hành động “Tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy động lực con người và mọi nguồn lực; tăng cường liên kết, hợp tác; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 347 đại biểu của 17 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho gần 54.000 đảng viên của toàn đảng bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX trình tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua Đảng bộ tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 16/21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 32,6 triệu đồng/người/năm. Trong sản xuất nông nghiệp, sản lượng lúa, thủy sản tăng bình quân hơn 4%/năm; kết quả huy động mọi nguồn lực đầu tư các công trình phúc lợi xã hội trong 5 năm qua đạt hơn 49.400 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%.

Điểm nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp là sản xuất nông nghiệp đã phát huy các tiềm năng, lợi thế tự nhiên; khai thác có hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước, tăng nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn dưới nhiều hình thức, mở ra triển vọng phát triển mới, trước hết là lúa gạo và hoa kiểng.

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp dần phát huy hiệu quả, mối liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, nông dân được quan tâm thực hiện thông qua các mô hình liên kết sản xuất-tiêu thụ, khép kín từ cung ứng vật tư-tiêu thụ nông sản-chế biến và xuất khẩu.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp xác định mục tiêu: Tiếp tục đổi mới nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy động lực con người và mọi nguồn lực; tăng cường liên kết hợp tác; đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra như tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt trên 10%/năm. Đến năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%. Về xã hội, đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội dưới 50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 70%.

Trong đó, tỉnh Đồng Tháp cũng sẽ tập trung triển khai có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát huy mọi ưu thế, cơ hội, chuyển mạnh hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu nội ngành, tăng tỷ trọng những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh tại các thị trường khác nhau; ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào cải tạo đồng ruộng, quản lý quy trình sản xuất, nâng chất lượng và giá trị sản phẩm, hạn chế tác động môi trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua.

Đề án tái cơ cấu nông nghiệp mà Đồng Tháp được Chính phủ chọn thí điểm trong 2 năm qua đã đạt thành tựu to lớn. Nhiều tiến bộ khoa học được áp dụng vào sản xuất; đã hình thành một số vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao như lúa gạo, hoa kiểng, thủy sản. Nhiều công trình dự án quan trọng đã được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã chỉ đạo 7 nhóm giải pháp trong phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng để từ đó Đồng Tháp đề ra những giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới, đưa địa phương bứt phá đi lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phải giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình...

“Bộ Chính trị đã tán thành và đánh giá cao việc xây dựng dự thảo nghị quyết của Đại hội theo hướng đổi mới, nêu được những vấn đề cốt lõi nhưng cũng rất cụ thể để thực hiện. Vấn đề là chúng ta phải làm sao cho nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh phản ánh sâu sắc thực tiễn cuộc sống của người dân, để nghị quyết thực hiện được vai trò dẫn dắt các hoạt động của đời sống xã hội mà Đảng bộ hướng tới trong nhiệm kỳ mới”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh./.

Thanh Tùng/VOV- ĐBSCL

Chia sẻ bài viết