Tiếng Việt | English

01/10/2020 - 09:15

Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, nêu gương sáng

Thời gian qua, người cao tuổi (NCT) trong tỉnh Long An gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua, hoạt động xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần phát triển KT-XH tỉnh.

Người cao tuổi tích cực tham gia hoạt động thể dục - thể thao, rèn luyện sức khỏe

Giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe

Toàn tỉnh có hơn 93.625 hội viên (HV) NCT; trong đó NCT từ