Tiếng Việt | English

31/01/2023 - 12:50

Người dân bắt nhịp cùng hành trình chuyển đổi số

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU, ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Bến Lức đã và đang đẩy mạnh CĐS trên các lĩnh vực. Đặc biệt, người dân trên địa bàn đánh giá cao và bắt nhịp cùng hành trình CĐS này.

Người dân huyện Bến Lức đã bắt nhịp cùng hành trình chuyển đổi số của Chính phủ

Thời gian qua, Trung tâm Hành chính công huyện luôn chú trọng công tác cải cách hành chính gắn với CĐS theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Từ khi Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận “một cửa” hiện đại cấp xã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến nay, nhiều người dân đã nộp hồ sơ qua hình thức trực tuyến và đánh giá rất cao sự tiện lợi này.

Kết quả, năm 2022, số hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 so với cùng kỳ tăng 11.364 hồ sơ (12.822/1.458), đạt 36% so với quy định của UBND tỉnh. Ở cấp xã, số hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 so cùng kỳ tăng 23.487 hồ sơ, đạt 55,57%. Đây là giải pháp triển khai, thực hiện tiếp nhận, giải quyết các TTHC trên môi trường mạng với phương châm “lấy người dân là trung tâm của CĐS”, là tiền đề hình thành công dân số, hướng đến Chính phủ số.

Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt đối với viện phí, điện, nước, mua sắm,... qua đây đã tạo thuận lợi và sự minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ, năng suất lao động, giảm các TTHC, giảm áp lực công việc cho cán bộ các đơn vị.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai nhiều mô hình, sáng kiến trong giải quyết TTHC như giải quyết thủ tục không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực đất đai; mô hình ngày không hẹn, ngày không viết; mô hình tổ công nghệ số cộng đồng,… qua đó tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC. Hiện nay,, 100% cơ quan hành chính 2 cấp huyện - xã triển khai gửi, nhận văn bản điện tử; 100% cán bộ, công chức là lãnh đạo, quản lý các đơn vị, địa phương sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành, theo dõi tiến độ, xác định cụ thể trách nhiệm từng cá nhân trong xử lý công việc;…

Xác định CĐS sẽ mang lại nhiều tiện ích, vì vậy, huyện Bến Lức tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính quyền số và công dân số; trong đó, tập trung rà soát bảo đảm trang thiết bị để triển khai số hóa hoàn toàn đầu vào của hồ sơ; tăng cường tập huấn, hướng dẫn cho tổ chức, công dân khai thác các hệ thống, dịch vụ của chính quyền cung cấp và tăng cường giao dịch không tiền mặt; đặc biệt là tiếp tục có giải pháp cải thiện, nâng cao hơn nữa các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết