Tiếng Việt | English

21/09/2015 - 06:46

Người Hi Lạp mệt mỏi bầu chính phủ mới

Ngày 20-9, hàng triệu người Hi Lạp mệt mỏi và kiệt quệ vì khủng hoảng nợ đã đi bỏ phiếu bầu chính phủ mới lần thứ năm trong sáu năm qua.