Tiếng Việt | English

21/01/2021 - 17:49

Nhận xét, đánh giá cán bộ phải thực chất, tránh hình thức

Chiều 21/01, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tổ chức triển khai, thực hiện hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao, nhất là công tác tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy theo nội dung, lộ trình đề ra; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời tham mưu bổ sung, điều chỉnh một số nội dung Đề án cho phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác cán bộ có chuyển biến tích cực, được thực hiện nền nếp, đúng quy định. Các khâu trong công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ hơn. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước gắn với vị trí việc làm.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, việc tổ chức đại hội Đảng các cấp ở một số địa phương có mặt còn hạn chế, trong đó có việc chưa nắm chắc tình hình nhân sự đại hội; hiệu quả hoạt động một số mô hình theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy chưa cao.

Công tác tham mưu kiện toàn cán bộ ở một số ngành, địa phương gặp khó khăn. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ có lúc, có nơi chưa sát. Nội dung sinh hoạt chi bộ ở một vài nơi còn hình thức. Việc thành lập tổ chức Đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân còn ít,…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ động tham mưu, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt là chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng tham mưu thực hiện tốt các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, hướng đến thực chất, tránh hình thức.

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 4 tập thể có thành tích tốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết