Tiếng Việt | English

01/09/2021 - 08:44

Niềm tin chiến thắng!

Năm nay, chúng ta chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 trong hoàn cảnh cả nước, nhất là các tỉnh, thành phía Nam đang tập trung phòng, chống đại dịch Covid-19. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân nhưng tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, luôn là niềm tự hào của người dân Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á (2/9/1945). Đó là thành quả vĩ đại của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do hết sức gian khổ và kiên cường của nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Chỉ với hơn 5.000 đảng viên và lòng yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc, dưới sự soi đường của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đứng lên làm cuộc cách mạng “long trời, lở đất”, phá tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền về tay nhân dân.

76 năm qua từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, Đảng ta đã lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao ghềnh thác, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ một nước thuộc địa, thân phận của những người nô lệ, nước ta đã có mặt trên bản đồ thế giới, người dân Việt Nam vô cùng tự hào về những thành quả cách mạng đã đạt được. Chúng ta đã làm rạng danh “con rồng, cháu tiên”! “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (Tổng Bí thư - Nguyễn Phú Trọng).

Tự hào về truyền thống cách mạng, về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế hiện nay, chúng ta càng nhớ ơn những tiền nhân, những chiến sĩ cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,... đã hy sinh xương máu, đổ bao công sức gầy dựng, đấu tranh, bảo vệ, xây dựng non sông gấm vóc, để lại nền độc lập, đất nước xinh đẹp cho con, cháu đời sau.

Tự hào về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, các thế hệ hiện tại và mai sau nguyện gìn giữ, phát huy truyền thống của ông cha, không chùn bước, sờn lòng trước khó khăn, thách thức, vì hạnh phúc nào cũng đánh đổi bằng những hy sinh.

Trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, phát huy hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng “bền gan vững chí”, “chân cứng đá mềm” như cách ông cha ta vượt qua bao khó khăn “mang gươm đi mở cõi”. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Long An phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, tiếp tục đồng tâm - hiệp lực đẩy lùi dịch Covid-19.

Tự hào về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính là động lực, niềm tin để chúng ta “chiến đấu” và chiến thắng dịch bệnh, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn./.

Long An

Chia sẻ bài viết