Tiếng Việt | English

15/07/2021 - 10:04

Nỗ lực phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn

Thời gian qua, các cấp Công đoàn (CĐ) đã thể hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động. Một trong những kết quả đạt được của tổ chức CĐ là đã phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

Tuy nhiên, đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, NLĐ vẫn còn hạn chế, một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về các chế độ, chính sách, trong đó có cả những quy định về quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến đoàn viên CĐ. Vì vậy, CĐ cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, quan tâm, chăm lo đời sống của NLĐ. CĐ các cấp tùy theo điều kiện, tình hình cụ thể đề xuất tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực cho sự phát triển của doanh nghiệp, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Bên cạnh đó, CĐ cần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và NLĐ, từ đó giúp họ nắm vững quyền lợi và nghĩa vụ, tạo sự thỏa ước lao động trên cơ sở bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mỗi bên.

Đồng thời, CĐ cần phối hợp chính quyền tạo điều kiện, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, dạy nghề, nâng cao trình độ tay nghề cho NLĐ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật như việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn;… CĐ cần nỗ lực, phát huy vai trò đồng hành cùng NLĐ, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững của từng địa phương./.

Nhất Khang

Chia sẻ bài viết