Tiếng Việt | English

11/09/2015 - 10:58

Long An

Nông dân Cần Đước lúa Hè Thu lãi không cao


Nông dân Cần Đước thu hoạch lúa Hè Thu năm 2015 

Hiện tại, nông dân Cần Đước thu hoạch lúa Hè Thu năm 2015 với năng suất ước đạt trên 5 tấn/ha.

Năm nay thời tiết thuận lợi, năng suất lúa khá cao, nhưng giá lúa thương lái mua tại ruộng dao động từ 4.100 - 5.000 đồng/kg, tùy theo giống lúa và điều kiện thu hoạch (thấp hơn cùng thời điểm năm trước), 1ha nông dân lãi khoảng 10 triệu đồng./.

CTV Kim Khánh

 

Chia sẻ bài viết