Tiếng Việt | English

19/04/2021 - 16:59

Ông Đỗ Thanh Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, khóa IX

Chiều 19/4, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thanh Hùng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Phạm Ngọc Tiệp cho biết, lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn khuyết 1 Phó Chủ tịch. Để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, trên cơ sở giới thiệu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị sẽ xem xét bổ sung 1 Phó Chủ tịch.

Tại hội nghị, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ thông qua tờ trình về việc cử bổ sung Ủy viên Ủy ban và chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 100% đại biểu tham dự thống nhất hiệp thương cử bổ sung ông Đỗ Thanh Hùng tham gia Ủy viên Ủy ban và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Đỗ Thanh Hùng bày tỏ niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm khi được tín nhiệm cử giữ chức Phó Chủ tịch, đòi hỏi bản thân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tận tụy với công việc, nỗ lực cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết