Tiếng Việt | English

03/11/2015 - 06:07

Ông Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII. (Ảnh: Nguyễn Dân​/TTXVN)

Chiều 2/11, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thông qua các nghị quyết và đề ra mục tiêu chung cho nhiệm kỳ tới là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp của toàn dân; chú trọng phát triển văn hóa-xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng cơ bản để Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu nêu trên, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên xác định nhiệm vụ chiến lược thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đổi mới công tác cán bộ; tập trung thực hiện ba khâu đột phá: thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, hiện đại; huy động các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và đô thị, nhất là xây dựng giao thông; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sử dụng cán bộ thông qua việc đẩy mạnh luân chuyển cán bộ giữa các cấp và luân chuyển ở các ngành trong cùng cấp.

Các chi tiêu chủ yếu được đưa ra là: Tăng trưởng kinh tế từ 7,5-8%, giá trị thu trên 1 ha canh tác đạt 210 triệu đồng/năm; 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 13.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD, GDP bình quân đầu người 75 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%; tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 80%.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: trong phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2020 có 2-3 khu công nghiệp mới và 10 cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng hạ tầng đi vào hoạt động, tiếp tục khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy làng nghề.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thành các tuyến đường trọng điểm, xây dựng đường đê sông Luộc, các tuyến đường kết nối quốc lộ 39 với đường đê tả sông Hồng, đường trục Bắc Nam. Mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa đạt 40,5%; xây dựng thành phố Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại II và là đô thị lớn của vùng đồng bằng sông Hồng; thị xã mỹ Hào đạt đô thị loại 3; các huyện Văn Giang, thị trấn Như Quỳnh, thị trấn Yên Mỹ, khu Bô Thời-Dân Tiến đạt đô thị loại IV.

Về lĩnh vực văn hóa, chú trọng phát triển văn hóa con người Hưng Yên phát triển toàn diện, đảm bảo chất lượng giáo dục và cân dối về quy mô loại hình đào tạo, hệ thống y tế phát triển theo hướng hiện đại và chuyên sâu, chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách người có công, người già.

Công tác xây dựng Đảng: nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh luân chuyển, điều động cán bộ với chức danh phù hợp, để đào tạo và rèn luyện qua thực tiễn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Công tác nhân sự tại Đại hội cũng được thực hiện với tinh thần dân chủ, đoàn kết; Đại hội đã bầu một lần đủ số lượng 53 đại biểu vào Ban chấp hành khóa mới theo đúng thành phần, cơ cấu, đảm bảo đúng quy định theo tinh thần chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 19 đại biểu.

Tại phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 14 đồng chí. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa XVII được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa XVIII.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII cũng đã kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới và bầu đồng chí Trần Quốc Toản tiếp tục tái cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./. 

Mai Ngoan/Vietnam+

Chia sẻ bài viết