Tiếng Việt | English

22/10/2021 - 18:41

Ông Lê Phước Vẹn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 22/10, HĐND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp chuyên đề) do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND dân huyện – Bùi Quốc Bảo chủ trì.

Bầu bổ sung các thành viên HĐND và UBND huyện tại kỳ họp

Tại kỳ họp, ông Lê Phước Vẹn, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện được HĐND bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện. Bà Hồ Thị Bích Siêng, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, giữ chức Phó Trưởng Ban pháp chế, HĐND huyện. Bầu bổ sung thành viên UBND huyện đối với bà Dương Thị Dung, Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND huyện về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

UBND huyện thông qua tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đê dọc kênh Cà Nhíp, tờ trình về bổ sung vốn và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2021, tờ trình về sử dụng tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên và 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại năm 2021, tờ trình về điều chỉnh danh mục, bổ sung vốn và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2021,…

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện – Bùi Quốc Bảo đề nghị: “UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, các ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện về các tờ trình đã được thông qua.

HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các cơ quan hữu quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đạt kết quả"./.

Kim Nhạn

Chia sẻ bài viết