Tiếng Việt | English

30/09/2015 - 14:34

Ông Lê Văn Hùng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Tân An

Chủ tịch UBND TP.Tân An – Lê Văn Hùng

Sáng ngày 30-9-2015, HĐND TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp đã miễm nhiệm các chức danh:Chủ tịch UBND đối với ông Trần Kim Lân; hai phó chủ tịch UBND là ông Lê Văn Hùng và ông Phan Văn Hết; Ủy viên UBND- ông Nguyễn Trường Tài; Phó chủ tịch HĐND- ông Nguyễn Văn Lộc; Ủy viên thường trực HĐND- ông Trần Minh Sang.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu đã bầu: ông Lê Văn Hùng làm Chủ tịch UBND TP.Tân An; ông Huỳnh Văn Nhịn (Bí thư, chủ tịch UBND xã Hướng Thọ Phú) giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An; ông Trần Minh Sang được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2011-2016. Các ông Nguyễn Văn Lộc, Phan Văn Hết, Nguyễn Trường Tài nghỉ hưu theo chế độ. Ông Trần Kim Lân được Đại hội Đảng bộ thành phố Tân An nhiệm kỳ 2015 - 2020 bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Tân An./.

Lê Đức
 

Chia sẻ bài viết