Tiếng Việt | English

26/10/2022 - 19:09

Ông Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên TGĐ Đài TNVN tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ ra mắt Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tới dự và phát biểu chỉ đạo.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Thế Kỷ

Tại lễ ra mắt, Ban Tuyên giáo Trung ương công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Trân trọng trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Nguyễn Thế Kỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cần tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, đồng thuận trong hoạt động, khơi dậy và phát huy được trí tuệ tập thể và năng lực, tâm huyết của các thành viên.

Hội đồng tiếp tục sáng tạo và chủ động hơn nữa trong phối hợp với các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời cần nâng cao năng lực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học nghệ thuật, tổng kết sâu sắc thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới. Tham gia tích cự có hiệu quả vào nhiệm vụ tổng kết, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Hội đồng tiếp tục tư vấn giúp Đảng, Nhà nước trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả xét tặng thưởng và hỗ trợ những tác phẩm lý luận, phê bình nghệ thuật hàng năm; Để từ đó, kịp thời phát hiện biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới trong hoạt động lý luận, phê bình; góp phần xây dựng đời sống văn học nghệ thuật phong phú, lành mạnh, xây dựng nhân cách, đạo đức con người Việt Nam. Cùng với đó, tiếp tục đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật để bảo vệ đường lối văn nghệ của Đảng.

"Sau lễ ra mắt hôm nay, Hội đồng cần khẩn trương bắt tay xây dựng chương trình hoạt động toàn khoá, lưu ý bám sát cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nghị quyết chuyên đề của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật" - ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Dịp này, các cá nhân có thành tích trong công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuận nhiệm kỳ 2016-2021 đã được Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng Bằng khen./.

Nguyễn Hằng/VOV1

Chia sẻ bài viết