Tiếng Việt | English

15/06/2020 - 14:03

Phản biện là cầu nối cho sự đồng thuận

Trong quá trình phát triển, đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng dân chủ, việc phản biện xã hội trên báo chí nước ta ngày càng đa dạng các lĩnh vực. Tất cả nội dung phản biện đều là những vấn đề được dư luận quan tâm.

Gọi là phản biện xã hội nghĩa là nó phải đến với công chúng, được xã hội tiếp nhận, lan tỏa và xã hội có những hiệu ứng trở lại. Có như thế, tính xã hội của việc phản biện mới rõ.Và phản biện xã hội rõ nhất, hữu ích nhất không có con đường nào hiệu quả hơn là thông qua báo chí.Nhìn vào không khí dân chủ trên báo chí những năm qua, nhất là trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, phải khẳng định là đã có phản biện hữu ích.Đó cũng là một bước đột phá về tư duy.

Việc phản biện trên báo chí trong thời gian qua là các vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày như tăng giá điện, giá xăng dầu, trật tự, an toàn giao thông đến những chủ trương lớn như việc đầu tư xây dựng các công trình nhưng làm “không đến nơi, đến chốn”, chất lượng cầu, đường, trạm,…Qua đó, ngành chức năng, chính quyền địa phương, những người tham gia dự án tiếp thu điều chỉnh nhiều vấn đề mà báo chí nêu lên, góp phần điều chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Muốn phản biện xã hội hiệu quả, hữu ích phải lấy lợi ích chung làm đầu. Phản biện vì cái chung tiến tới cái đúng, hợp lý, hữu ích mới là phản biện đích thực. Những phản biện thiếu khách quan, khoa học, thiếu tinh thần trách nhiệm của người làm báo có nguy cơ gây cản trở cho cái chung, cho những chính sách đang được thực hiện thuận lợi. Tinh thần trách nhiệm, văn hóa trong phản biện của báo chí rất quan trọng, đòi hỏi bản lĩnh của người làm báo. Thông qua báo chí, phản biện đã góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, tác động tích cực đến việc ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người làm báo vừa có bản lĩnh, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, vừa có trí tuệ, vì lợi ích chung thì mới tìm ra đường hướng phản biện tích cực, hữu ích, đúng đắn, hài hòa giữa lợi ích cộng đồng, Nhà nước và nhân dân./.

Võ An Gia Bảo

 

Chia sẻ bài viết