Tiếng Việt | English

14/10/2020 - 14:46

Phấn đấu đến năm 2025, Long An giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 14/10, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự ĐH có nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hoà Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Trần Cẩm Tú; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Mai Văn Chính; đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Tại ĐH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá X trình ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Báo cáo chính trị gồm chủ đề ĐH; kết quả thực hiện Nghị quyết (NQ) ĐH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua 5 năm thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X, kinh tế của tỉnh tăng trưởng với tốc độ khá cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt khoảng 9,11%/năm. Có 18/20 chỉ tiêu NQ đạt và vượt, 2 chỉ tiêu đạt ở mức khá là GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ vốn đầu tư xã hội/GRDP.

Cơ cấu kinh tế 3 khu vực I - II - III năm 2020 lần lượt là 15,3% - 52,1% - 32,6%. Đời sống người dân ngày càng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 77 triệu đồng, gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015. Đến nay, toàn tỉnh có 93/161 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 1,22% (chỉ tiêu NQ là dưới 3%).

Các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước ngày càng hiệu quả. Việc liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng được quan tâm thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được trình bày tóm tắt báo cáo chính trị

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt một số kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; thu ngân sách ngày càng tăng cao, tạo điều kiện tăng chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được tăng cường;...

Tuy nhiên, việc thực hiện NQ còn một số hạn chế: Sự phát triển của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và cơ hội; kinh tế tăng trưởng chưa thật sự bền vững; đầu ra sản phẩm nông nghiệp không ổn định; thu hút đầu tư còn hạn chế; huy động vốn đầu tư xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển; quản lý tài nguyên, môi trường còn thiếu sót; lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn bất cập, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; an ninh, trật tự có nơi còn diễn biến phức tạp; hoạt động của hệ thống chính trị còn một số mặt chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nơi chưa được tập trung thường xuyên.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, ĐH xác định mục tiêu chủ yếu: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh để đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa; phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng cường các hoạt động đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tạo bước đột phá để tỉnh Long An phát triển nhanh và bền vững. Đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Đại biểu dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả đạt được của Long An trong thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông đề nghị, ĐH cần có những giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nữa để khơi dậy và phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nội lực và những tiềm năng, lợi thế riêng có để đưa Long An phát triển nhanh, bền vững và có bước đột phá trong nhiệm kỳ tới. Sớm hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng để làm cơ sở định hướng phát triển.

Tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ và công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu các sản phẩm nông sản, thuỷ sản chủ lực của địa phương. Ưu tiên phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, dịch vụ cảng biển, kho vận và logistics.

Tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thường xuyên củng cố quốc phòng - an ninh; tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,…/.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết