Tiếng Việt | English

30/09/2020 - 14:34

Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai TP.Tân An và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây

Ngày 30/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tân An (tỉnh Long An) khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đến dự có đại diện các Ban Đảng Tỉnh uỷ.

Đại biểu dự hội nghị

9 tháng qua, thành phố thực hiện đạt một số nhiệm vụ cơ bản. Cụ thể, thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố. Quan tâm tạo điều kiện, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển, nhất là trong ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, chú trọng cụ thể hoá việc thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Thành phố chỉ đạo sâu sát công trình đường Vành đai thành phố; thường xuyên giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của tỉnh. Công tác lập lại trật tự, mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên và đi vào nền nếp. Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai bảo đảm đúng trình tự, thời gian quy hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 600 tỉ đồng, đạt 77,3% kế hoạch tỉnh giao.

Sản xuất nông nghiệp được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, chú trọng thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc xây dựng xã văn hoá-nông thôn mới, phường văn minh đô thị theo lộ trình đề ra.

Hội đồng thẩm định Trung ương đã thẩm định, công nhận TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. An ninh, quốc phòng, nội chính được tăng cường. Thành phố hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Hệ thống chính trị tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.  

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Tuy nhiên, kinh tế thành phố phát triển chậm. Tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản chưa bảo đảm; giải ngân nguồn vốn đạt thấp. Việc giải phóng mặt bằng đường Vành đai thành phố chưa đạt yêu cầu. Năng suất lúa không cao so với cùng kỳ,…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo xã, phường, phòng, ban cũng trình bày những nội dung liên quan đến thu thuế; xây dựng nông thôn mới nâng cao; công tác quản lý đô thị; những vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng đường Vành đai; tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản; công tác tuyển quân cũng như những khó khăn đối với cán bộ không chuyên trách quân sự ở cấp xã vì chế độ chính sách rất thấp;…

Trong 3 tháng cuối năm, thành phố phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai

Bí thư Thành uỷ - Lê Công Đỉnh cho biết, ngoài đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, hội nghị cũng thông qua chương trình thực hiện 2 chương trình đột phá và kế hoạch thực hiện 3 công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI;...

Trong 3 tháng cuối năm, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ triển khai, thi công các công trình xây dựng cơ bản. Chú trọng giải quyết nợ đọng, giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt kế hoạch. Quan tâm giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc trong khâu bồi thường và giải phóng mặt bằng; trong đó phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai thành phố và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, công trình kè chống xâm nhập mặn, biến đổi khí hậu ven sông Vàm Cỏ Tây. Xây dựng Đề án đô thị thông minh,…/.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết