Tiếng Việt | English

12/07/2015 - 18:44

Phát hiện nhiều hang động và di tích có giá trị ở Nghệ An

Thời gian vừa qua, Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam mới đây đã khảo sát chung tại các huyện miền núi Nghệ An qua đó đã phát hiện và thu thập được nhiều hiện vật và hang động có giá trị khảo cổ và danh thắng.

 

Một số hiện vật có giá trị về mặt lịch sử được phát hiện tại Nghệ An, ảnh (N.Phê)

Viện Khảo cổ học cho biết họ đã phát hiện được 20 hang động và hàng chục di tích ngoài trời, di tích danh thắng như: Di chỉ đền Vạn - Cửa Rào; Đồi Đền; Khe Ngậu; hang Thẳm Cũng (hang Tôm). Đặc biệt, tại di tích bản Cửa Rào còn phát hiện nhiều công cụ đá, đồng, gốm thô,… ở huyện Tương Dương.

Đợt khảo sát cũng phát hiện nhiều hang động đẹp, phục vụ cho sự phát triển du lịch của địa phương, ảnh (N.Phê)

Tại huyện Con Cuông phát hiện 9 di tích hang động và 2 di tích ngoài trời, 1 di tích danh thắng, ngoài ra tại huyện này các nhà khảo cổ đã thu được nhiều mảnh tước, xương và vỏ nhuyễn thể có niên đại cách ngày nay khoảng 1 vạn năm. Huyện Anh Sơn, đoàn phát hiện 7 di tích khảo cổ hang động, 1 di tích danh thắng. Hay di tích Thẳm Chàng; Cỏ Ngụn, Thẳm Bua, Thẳm Bông, Tôn Thạt, Thẩm Ồm…

Qua đợt phát hiện này, cho thấy tiềm năng khảo cổ học ở Nghệ An là rất lớn. có ý nghĩa quan trọng trong diễn trình phát triển lịch sử dân tộc, đồng thời sẽ là động lực thúc đẩy về mặt phát triển du lịch địa phương./.

Theo laodong.com.vn

Chia sẻ bài viết