Tiếng Việt | English

23/10/2020 - 09:27

Phát huy năng lực, trí tuệ cấp ủy khóa mới

Long An đã hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Cấp ủy khóa mới (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã được bầu chọn, là những người đủ đức, đủ tài để tiếp tục lèo lái con thuyền cách mạng, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Cấp ủy khóa mới là những đảng viên tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đoàn kết, phát huy dân chủ, có phẩm chất đạo đức, uy tín, có tầm nhìn toàn diện, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao để thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao trong 5 năm tới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Long An rất kỳ vọng cấp ủy khóa mới sẽ phát huy được năng lực, trí tuệ, có những đóng góp thật xuất sắc cho quê hương Long An để xứng tầm là một trong những tỉnh dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Muốn vậy, cấp ủy khóa mới phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất để đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn. Từng đồng chí không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Đặc biệt, trong quá trình lãnh đạo, cấp ủy phải gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để những quyết sách đưa ra hợp lòng dân, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của xã hội.

Mỗi lá phiếu bầu chọn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới là một niềm tin, sự kỳ vọng vào những người lãnh đạo có tâm, có tầm. Vì vậy, cấp ủy khóa mới phải phát huy năng lực để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao, xứng đáng với niềm tin đã trao gửi của nhân dân./.

Bé Bảy

 

Chia sẻ bài viết