Tiếng Việt | English

11/09/2015 - 09:12

Phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

Trong 5 năm qua (2010-2015), nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan, huyện Thạnh Hóa thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và thi hành kỷ luật ở Đảng bộ.

UBKT Huyện ủy đã chấp hành nghiêm các quy chế phối hợp để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo điều lệ Đảng quy định. Bên cạnh việc tiếp nhận và giải quyết các đơn thư tố cáo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, theo nguyên tắc khách quan, công tâm, không để tồn đọng, UBKT Huyện ủy còn chú trọng hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn các sai phạm khi còn mới manh nha.

5 năm qua, đã có 203 lượt giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề đối với các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên về việc quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, thực hiện các kết luận của Huyện ủy, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", và việc chấp hành quy chế làm việc, xây dựng đoàn kết nội bộ, quản lý và sử dụng nguồn vốn ủy thác, về đạo đức, lối sống của đảng viên...

Qua mỗi cuộc giám sát, đều có kết luận nêu rõ ưu điểm để các cơ sở Đảng tiếp tục phát huy, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đoàn kết nội bộ, và thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Nhờ tăng cường hoạt động giám sát, có biện pháp uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót, tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật giảm 3% so với 5 năm trước.

UBKT Huyện ủy phân công cán bộ kiểm tra thu thập thông tin ở  cơ sở, lắng nghe các ý kiến từ các Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy phụ trách địa bàn, ghi nhận sự phản ánh từ UB.MTTQ và những cơ quan, ban, ngành, đoàn thể,… phát hiện kịp thời và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm. UBKT Huyện ủy đã tổ chức kiểm tra 54 đảng viên và 24 tổ chức cơ sở đảng có dấu hiệu sai phạm về chấp hành Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định về những điều đảng viên không được làm,… UBKT các cấp trong huyện  tổ chức 147 lượt kiểm tra tài chính, việc sử dụng ngân sách và quản lý và sử dụng Đảng phí ở các tổ chức cơ sở Đảng.

UBKT Huyện ủy và UBKT cấp ủy cơ sở  tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc thi hành kỷ luật trong Đảng, góp ý chấn chỉnh kịp thời những mặt còn hạn chế, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Qua đó, giải quyết tố cáo, tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng, các cấp ủy và UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 84 đảng viên bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, công khai, dân chủ.

Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, tập thể cán bộ UBKT Huyện ủy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện lối sống trong sáng, mẫu mực, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp các cấp, các ngành trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhiệm kỳ 2015-2020./.

Lê Thị Kim Toàn - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Thạnh Hóa
 

Chia sẻ bài viết