Tiếng Việt | English

09/01/2018 - 05:38

Phát huy truyền thống học sinh, sinh viên

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta nhằm bảo vệ nền độc lập dân tộc. Trong những năm 1949-1950, phong trào đấu tranh của thanh niên, học sinh, sinh viên (HSSV) các đô thị diễn ra liên tục, rầm rộ và rộng khắp, nhất là ở Sài Gòn - Gia Định. Ngày 09/01/1950, Đoàn Thanh niên Cứu quốc và Đoàn HSSV Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn tổ chức vận động trên 10.000 người dân, trong đó, đông đảo nhất là HSSV xuống đường. Và trong cuộc tranh đấu này, anh Trần Văn Ơn ngã xuống.

Với sự kiện chính trị - lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và HSSV trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất, tháng 02/1950 tại Việt Bắc quyết định lấy ngày 09/01 hàng năm là Ngày truyền thống HSSV.

68 năm qua, dưới sự lãnh đạo, bồi dưỡng của Đảng, các thế hệ HSSV Việt Nam tiếp nối, phát huy truyền thống, lao động, học tập, chiến đấu, cống hiến, trưởng thành, xứng đáng là rường cột của nước nhà. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, nhiều HSSV “xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”. Nhiều người trẻ hăng hái “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ mà lòng phơi phới dậy tương lai”; máu đào của những chiến sĩ trẻ tô thắm ngọn cờ Tổ quốc, thắp sáng truyền thống, lòng tự hào của HSSV. Trong thời bình, nhiều lớp HSSV nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào, xuất hiện tấm gương thanh niên (TN), HSSV làm rạng danh đất nước.

Hiện nay, các phong trào thi đua trong HSSV: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thi đua học tốt; Sinh viên 5 tốt (Học tập tốt, Đạo đức tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt); Sinh viên sáng tạo; các hoạt động tiếp sức mùa thi, tình nguyện hè; hoạt động hiến máu tình nguyện;... được nâng chất, mở rộng, thu hút nhiều TN, HSSV tham gia. TN, HSSV trưởng thành hơn từ các hoạt động trải nghiệm, khởi nghiệp, sáng tạo.

Đất nước đang đổi mới, hội nhập, phát triển, rất cần những trái tim nhiệt huyết, trí tuệ của TN, HSSV. Các bạn trẻ cần phát huy truyền thống cách mạng của cha anh, nỗ lực học tập, tiếp thu tri thức, tích cực sáng tạo, lập thân, lập nghiệp, xây dựng nếp sống văn hóa, chấp hành pháp luật, cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết