Tiếng Việt | English

02/12/2021 - 23:30

Phát huy vai trò công tác dân vận trong tình hình mới

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Dân vận Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại các địa phương trên địa bàn; góp phần quan trọng vào việc củng cố, đoàn kết nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các hoạt động hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn huyện Thủ Thừa góp phần tăng cường đoàn kết nhân dân, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021: “Về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đi đôi với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng, Ban Dân vận Huyện ủy Thủ Thừa phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, sự vào cuộc của các tổ chức quần chúng, bảo đảm cho công tác dân vận thực sự phát huy hiệu quả, củng cố thêm lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Cơ quan và cán bộ dân vận huyện chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng các cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai công tác dân vận, tuyên truyền sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ; thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế của cấp trên; đồng thời, chủ động phối hợp địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác dân vận.

Ban Dân vận tập trung vào các hoạt động giáo dục, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền toàn dân đoàn kết, tự giác, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; quan tâm, thăm hỏi, động viên các khu cách ly y tế, bệnh viện dã chiến, chốt kiểm dịch; vận động mạnh thường quân, các tình nguyện viên tham gia chống dịch, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh với tổng giá trị hơn 6 tỉ đồng, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ,... góp phần xây dựng địa phương an toàn, vững mạnh.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thủ Thừa - Trần Thị Tím chia sẻ: “Ban Dân vận Huyện ủy tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, khắc phục bệnh hành chính, hình thức trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; tiếp tục hướng dẫn các xã, thị trấn phát huy vai trò của người dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai các kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với người dân, công nhân, viên chức, người lao động về chủ đề: “Giải pháp kiềm chế, kiểm soát tệ nạn ma túy”, “Vấn đề, chính sách liên quan đến tiền lương, tăng giờ, tăng ca, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm” (tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh); khảo sát, đánh giá, tổng kết các mô hình hay, cách làm hiệu quả cần được nhân rộng và tăng cường phối hợp các ngành, xã, thị trấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới””.

Việc triển khai, thực hiện hiệu quả, đồng bộ công tác dân vận đã góp phần phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Qua đó, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết nhân dân, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thanh Ngân

Chia sẻ bài viết