Tiếng Việt | English

17/04/2018 - 20:32

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

Ngày 17/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm làm Trưởng đoàn đến làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước về việc thực hiện Quyết định số 2056QĐ/TU ngày 05/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đánh giá cao kết quả thực hiện Quyết định 2056QĐ/TU của huyện

Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 2056 QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành từ huyện đến cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Qua đó, góp phần nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đề ra chủ trương sát hợp hơn với thực tế.

Bên cạnh đó, huyện tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động, tham gia tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác dân vận,… từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của từng tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đánh giá cao kết quả thực hiện Quyết định 2056QĐ/TU của huyện. Đồng thời, ông yêu cầu huyện cần kiểm tra quyết liệt vấn đề liên quan đến các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt công tác liên tịch, thực thi công vụ, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, tiếp tục phát huy quy chế dân chủ, phát huy năng lực lãnh đạo, nâng cao nhận thức của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, giải quyết có hiệu quả bức xúc của nhân dân, phát huy tiềm lực xây dựng thành công huyện nông thôn mới./.

Kim Thoa - Hồng Phong 

Chia sẻ bài viết