Tiếng Việt | English

07/02/2019 - 09:20

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường

Các cấp, các ngành, nhất là ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) luôn quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT), tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ổn định cuộc sống người dân trên địa bàn.

Bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp luôn được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra chặt chẽ

Bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp luôn được cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra chặt chẽ

Chủ động phối hợp, thực hiện nghiêm túc

Những năm qua, KT-XH của tỉnh Long An có bước phát triển mạnh mẽ, cùng với đó, các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn ngày càng nhiều. Vì thế, công tác BVMT được các cấp lãnh đạo quan tâm, đặt lên hàng đầu, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp (K,CCN) hoạt động trên địa bàn. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng như doanh nghiệp thứ cấp trong các K,CCN ngày càng ý thức cao nên chủ động phối hợp, thực hiện nghiêm túc vấn đề này.

Phó Tổng Giám đốc Công ty (Cty) TNHH Hải Sơn (Chủ đầu tư hạ tầng KCN Hải Sơn, huyện Đức Hòa) - Nguyễn Quang Hiến chia sẻ: “Cty luôn tuân thủ nghiêm túc việc BVMT. Toàn bộ nước thải đều chuyển về hệ thống xử lý tập trung của KCN để xử lý, bảo đảm an toàn cho môi trường. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN có công suất thiết kế 8.000m3/ngày đêm (cho cả 4 giai đoạn), hiện vận hành 3.500-4.000m3/ngày đêm. Nước thải sau khi qua xử lý đạt chuẩn cột A theo quy định trước khi xả ra môi trường. Rác thải sinh hoạt, nguy hại, Cty ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với đơn vị có đầy đủ chức năng. Định kỳ hàng quí, Cty báo cáo kết quả về Sở TN&MT để kiểm tra, theo dõi. Bên cạnh đó, KCN lắp đặt 2 trạm quan trắc tự động để truyền dữ liệu về Sở TN&MT theo quy định. Ngoài ra, Cty còn phối hợp ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BVMT cho doanh nghiệp thứ cấp nắm bắt, thực hiện”.

Theo đại diện lãnh đạo Cty TNHH Dệt Nhuộm Sơn Tiên (KCN Hải Sơn), Cty chủ động phối hợp chủ đầu tư hạ tầng, ngành chức năng trong việc BVMT. Hệ thống xử lý nước thải của Cty xử lý nước thải (hơn 300m3/ngày đêm) ban đầu theo quy chuẩn trước khi vào hệ thống xử lý chung của toàn KCN. Rác sinh hoạt, nguy hại, Cty ký hợp đồng với doanh nghiệp thu gom, vận chuyển, xử lý được ngành chức năng cấp phép. Ngoài ra, Cty thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về BVMT cho công nhân để thực hiện tốt. 

Trước khi thu hút đầu tư, KCN Phú An Thạnh (huyện Bến Lức) đã hoàn thiện hạ tầng, trong đó xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định.  Phó Giám đốc Cty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (chủ đầu tư hạ tầng KCN Phú An Thạnh) - Nguyễn Thành Quang cho biết: “Cty thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhưng luôn chú trọng BVMT. Cty tiếp nhận đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những ngành nghề sử dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường. Hệ thống xử lý nước thải trong KCN bảo đảm xử lý toàn bộ cho các doanh nghiệp thứ cấp hoạt động, công suất thiết kế 3.300m3/ngày đêm nhưng chỉ mới vận hành thực tế 330m3/ngày đêm do ngành nghề hoạt động trong khu ít sử dụng nước. Cty báo cáo đầy đủ, truyền dữ liệu 24/24 về Sở TN&MT theo dõi, kiểm tra theo quy định. Rác sinh hoạt, rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại, Cty ký hợp đồng thu gom, xử lý với đơn vị có đầy đủ chức năng để thực hiện. Thời gian tới, Cty tích cực phối hợp địa phương, ngành chuyên môn để làm tốt hơn nữa công tác BVMT”.

Đi đôi với nhau

Giám đốc Sở TN&MT - Phan Nhân Duy thông tin: “Quan điểm của tỉnh là phát triển kinh tế đi đôi với BVMT. Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Doanh nghiệp ý thức cao, tích cực, chủ động phối hợp địa phương, ngành trong việc BVMT. Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành danh mục ngành nghề khuyến khích đầu tư; ngành nghề tiếp nhận đầu tư có điều kiện; ngành nghề tạm dừng tiếp nhận đầu tư; ngành nghề được xem xét tiếp nhận đầu tư ngoài K,CCN trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 4436/QĐ-UBND, ngày 29/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 787/QĐ-UBND, ngày 13/3/2018. Đây là cơ sở để từng bước tiếp nhận đầu tư theo hướng có chọn lọc, bảo đảm công nghệ trung bình tiên tiến trở lên, góp phần giảm thiểu chất thải phát sinh có ảnh hưởng đến môi trường khi dự án đi vào vận hành”.

Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động theo quy định để truyền tải dữ liệu 24/24 về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, quản lý

Lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động theo quy định để truyền tải dữ liệu 24/24 về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, quản lý

Để gắn kết hài hòa giữa 2 vấn đề UBND tỉnh đề ra, sở tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc xả thải của các đơn vị, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về môi trường; tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ý thức của cộng đồng, doanh nghiệp về BVMT. Sở chủ động ký kết kế hoạch quản lý nhà nước lĩnh vực BVMT với các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để chung tay thực hiện. Bên cạnh đó, sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương để có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong việc BVMT. Đồng thời, sở thực hiện đồng bộ các giải pháp BVMT, tập trung ưu tiên các công trình liên quan đến biến đổi khí hậu, hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động các thành phần môi trường, kiểm tra chặt chẽ quá trình thu hút đầu tư, kiên quyết không tiếp nhận các dự án có công nghệ lạc hậu, nguy cơ gây ô nhiễm và giải quyết dứt điểm các cơ sở, địa điểm gây ô nhiễm môi trường đang tồn tại,...

“Với sự vào cuộc quyết liệt, cùng các giải pháp đồng bộ, cụ thể, tin rằng môi trường trên địa bàn tỉnh thời gian tới sẽ được cải thiện, có nhiều chuyển biến tích cực hơn nữa, nhất là tại các K,CCN” - Giám đốc Sở TN&MT - Phan Nhân Duy tin tưởng.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết