Tiếng Việt | English

04/12/2015 - 18:58

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững

Mục tiêu của huyện Vĩnh Hưng là từng bước công nghiệp hóa-hiện đại hóa, kết hợp với phát triển kinh tế hàng hóa nông nghiệp theo hướng chất lượng, hiệu quả, bền vững; xây dựng nông thôn mới hiện đại văn minh; phát huy tối đa các thế mạnh về thương mại, dịch vụ, kinh tế cửa khẩu.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh Đặng Tâm)

Ngày 4/12/2015, huyện Vĩnh Hưng tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 3851 của UBND tỉnh về việc “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - huyện Vĩnh Hưng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, tại hội nghị, đơn vị tư vấn nêu cụ thể định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực chủ yếu và phương hướng tổ chức thực hiện cũng như danh mục các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Theo đó, trên lĩnh vực kinh tế: đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân 7,9%/năm, thu nhập bình quân đầu người 69 triệu đồng/năm; đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (GO) bình quân 6,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người 117 triệu đồng/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt 2,2%, với 1 đô thị loại IV.

Lĩnh vực xã hội: đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2% theo chuẩn mới; trường đạt chuẩn quốc gia 80%; 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, 5/10 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới…; đến năm 2030, duy trì tốt các mục tiêu đã đạt và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70%; giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% theo chuẩn mới; trường đạt chuẩn quốc gia là 100%; 9/10 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.

Cũng theo quyết định trên UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch của huyện Vĩnh Hưng; phối hợp với huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất; tích cực hỗ trợ huyện trong huy động các nguồn vốn để việc thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - huyện Vĩnh Hưng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đạt hiệu quả cao nhất./.

CTV Minh Phương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích