Tiếng Việt | English

07/09/2020 - 21:42

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được khảo sát thực tế hướng tuyến đường 830E và 830B

Ngày 07/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được có cuộc khảo sát thực tế hướng tuyến đường 830E và 830B.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự.

Đoàn khảo sát thực tế hướng tuyến tại huyện Cần Đước

Đoàn khảo sát thực tế hướng tuyến đường 830E và 830B trên địa bàn huyện Bến Lức, Cần Đước. Sau đó, Đoàn khảo sát về làm việc tại huyện Bến Lức. 

Tại đây, đoàn nghe các ý kiến của địa phương, lãnh đạo các sở, ban, ngành trong vấn đề triển khai hướng tuyến, giải pháp để thực hiện.

Thống nhất phương án tuyến mới nhất do đơn vị thiết kế tư vấn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được kết luận: Thống nhất hướng tuyến do Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam nghiên cứu đề xuất mới nhất.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần nghiên cứu thêm để giảm tối đa công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện các tuyến đường này. Giao UBND tỉnh chủ trì phối hợp các đơn vị để có phương án, giải pháp phù hợp, sớm triển khai thực hiện dự án. UBND huyện Bến Lức và Cần Đước cần chủ động phối hợp để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng khi dự án được triển khai./.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết