Tiếng Việt | English

23/11/2021 - 14:54

Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Nguyễn Thành Nhân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học

Ngày 23/11, Hội Khuyến học huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 70 đại biểu chính thức đại điện cho hơn 53.000 hội viên về dự.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, toàn huyện có trên 53.300 hội viên hội khuyến học, chiếm hơn 30% tổng dân số trong huyện; có 15 Hội Khuyến học cấp xã, thị trấn, 142 Chi hội Khuyến học và 50 Ban Khuyến học dòng họ. Hội khuyến học huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đến nay toàn huyện có gần 94% hộ đạt “Gia đình học tập”; 8 dòng họ đạt “Dòng họ học tập”; 100% ấp, khu phố đạt “Cộng đồng học tập"; 100% cơ quan, đơn vị đạt “Đơn vị học tập”. Hội Khuyến học huyện vận động Quỹ khuyến học được trên 15,8 tỉ đồng, cấp 7.345 suất học bỗng, trị giá hơn 2,1 tỉ đồng và 23.414 phần quà trị giá hơn 5,9 tỉ đồng phục vụ học tập.

 Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội Khuyến học huyện đề ra một số chỉ tiêu cụ thể là: Xây dựng 4 mô hình học tập theo tiêu chí nâng cao, trong đó phấn đấu “Gia đình học tập” đạt 95%, “Dòng học học tập” đạt 12 dòng họ, “Cộng đồng học tập” ấp/khu phố và “Đơn vị học tập” đạt 100%; 60% hộ gia đình trong huyện xây dựng mô hình “Công dân học tập”; 75% tổng số hộ Gia đình học tập nuôi heo đất khuyến học; xây dựng mạng lưới thông tin tuyên truyền rộng khắp; tích cực xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài của toàn huyện với số dư 4 tỉ đồng; tăng cường tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập, lao động; tăng cường hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ và phát huy vai trò của các Trung tâm học tập cộng đồng,...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Bến Lức, khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 27 thành viên. Bầu 13 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Nguyễn Thành Nhân tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tại đại hội, Trung ương Hội Khuyến học, Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 – 2021./.

Việt Hằng – Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết