Tiếng Việt | English

21/07/2017 - 20:30

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh: Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Khánh Đông

Chiều ngày 21/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh cùng đoàn kiểm tra tỉnh đến kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) tại xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh phát biểu tại cuộc kiểm tra

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Đông – Lê Văn Quang cho biết, từ khi phát động chương trình xây dựng NTM đến nay, cơ bản xã hoàn thành 15/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí mới; 4 tiêu chí còn lại chưa đạt gồm: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cán bộ và hệ thống chính trị tiếp cận pháp luật.

Từ việc hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng NTM góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, quy hoạch sử dụng đất sản xuất bước đầu phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế cây trồng, vật nuôi, kết cấu hạ tầng phát triển đáp ứng yêu cầu sản xuất, đi lại của nhân dân. Người dân dần thay đổi nhận thức khi ý thức được vai trò chủ thể, quyền lợi và trách nhiệm tham gia cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM,…

Sau khi địa phương báo cáo, các thành viên trong đoàn kiểm tra đóng góp, làm rõ một số vấn đề trong thực hiện các tiêu chí NTM: Địa phương phải có giải pháp để tăng thu nhập cho người dân để đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người phải trên 50 triệu/năm.

Về tiêu chí trường học, địa phương còn khó khăn khi chỉ có 1 trường đạt chuẩn quốc gia, còn một trường mới xong phần giải phóng mặt bằng và bàn giao mốc, chưa thi công nên tiêu chí này khó hoàn thành trong năm 2017,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh yêu cầu: Địa phương cần chú trọng duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt, đặc biệt là các tiêu chí không mang tính bền vững: Môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự. Riêng đối với các tiêu chí chưa đạt, xã Hòa Khánh Đông cần tập trung đưa ra giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí; thực hiện đánh giá tiêu chí phải sát với thực tế, không chạy theo thành tích, đi chậm nhưng chắc chắn, phấn đấu đến cuối năm về đích xã NTM./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết