Tiếng Việt | English

10/11/2015 - 17:26

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Huân chương Độc lập cho Bộ Xây dựng

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu ngành Xây dựng tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển ổn định, lành mạnh thị trường bất động sản

Sáng 10/11 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành xây dựng lần thứ IV với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương và phát triển bền vững”.

Tham dự có Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương cùng gần 600 đại biểu đại diện cho hơn 2 vạn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng báo cáo kết quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành 5 năm qua (Ảnh: Nhật Bắc)

Kết quả nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng 5 năm qua là tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy trí tuệ, công sức nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách quản lý nhà nước ngành xây dựng sát với thực tiễn và phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời ngành đề xuất, ban hành và triển khai nhiều cơ chế chính sách cụ thể, thiết thực tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; xiết chặt quản lý đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí.

Các phong trào thi đua trong ngành xây dựng không chỉ đa dạng về hình thức mà nội dung thiết thực, chủ đề cụ thể, sát sườn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động sản xuất, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các công trình trọng điểm quốc gia, bảo đảm an toàn và vệ sinh lao động cũng như tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính mà nổi bật là thủ tục cấp phép xây dựng...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước ngành Xây dựng (Ảnh: Nhật Bắc)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh những kết quả ấn tượng qua các phong trào thi đua yêu nước của ngành xây dựng, nhất là toàn ngành đã tổ chức phát động hơn 1.500 đợt thi đua, trên 300 công trình chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, hơn 3.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn và hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Biểu dương sự nỗ lực và các thành tích đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị ngành xây dựng tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng ngày càng hiệu quả, cụ thể và thiết thực hơn; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bám sát các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm được giao, nhất là rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật tiên tiến đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp thông lệ quốc tế.

Kiểm soát chặt chẽ quá trình đô thị hoá theo quy hoạch; tăng cường kỷ cương trong quản lý xây dựng và quản lý đô thị; triển khai hiệu quả chiến lược phát triển nhà ở quốc gia gắn với đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, người nghèo, người ở khu vực nông thôn và các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ cũng như phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị; nhà ở cho công nhân, sinh viên và phát triển nhà ở xã hội cho thuê.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của ngành Xây dựng (Ảnh: Nhật Bắc)

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu ngành Xây dựng tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển ổn định, lành mạnh thị trường bất động sản; phát triển mạnh công nghiệp vật liệu xây dựng chất lượng cao, tiết kiệm, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tin tưởng, ngành Xây dựng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng (Ảnh: Nhật Bắc)

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 2) cho Bộ Xây dựng và Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng.

Đại hội cũng đã tuyên dương nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của ngành Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước ngành Xây dựng trong 5 năm tới với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, phát triển bền vững”./.

Thành Chung/VOV 

Chia sẻ bài viết