Tiếng Việt | English

30/10/2020 - 09:13

Phong trào thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 2015-2020: 22 tập thể, 17 cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhận bằng khen

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Hội Nhà báo (NB) Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Hội NB Việt Nam giai đoạn 2020-2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và 200 tập thể, cá nhân tiêu biểu dự đại hội.

Tính đến tháng 10/2020, Hội NB Việt Nam có 26.183 hội viên (HV) đang sinh hoạt tại 287 đơn vị cấp hội gồm 63 Hội NB tỉnh, thành phố; 19 liên chi hội; 205 chi hội trực thuộc Trung ương. Trong nhiệm kỳ kết nạp 8.314 HV, bình quân mỗi năm kết nạp gần 2.000 HV, đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng được các cấp Hội coi trọng và từng bước đi vào nề nếp. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, sự phát triển KT-XH của đất nước và địa phương, đơn vị; qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, cống hiến trong cán bộ, HV; cổ vũ, động viên người làm báo phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua của các cấp Hội được đổi mới, sáng tạo với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị, địa phương, trong đó trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội NB Việt Nam, Chỉ thị 37 của Ban Bí thư, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

5 năm qua , Hội NB Việt Nam trao tặng 2.701 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam. Trung ương hội trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho 46 tập thể, bằng khen cho 111 tập thể và 455 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội và nghiệp vụ hàng năm. Riêng tại đại hội, 22 tập thể và 17 cá nhân được nhận bằng khen của Hội NB Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Phát huy những kết quả trong 5 năm qua, giai đoạn 2020-2025, Hội NB Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát của công tác thi đua, khen thưởng: Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, bản lĩnh, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thi đua xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đội ngũ người làm báo giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể HV, tổ chức các cấp Hội nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia các phong trào thi đua của Hội NB Việt Nam; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đội ngũ những người làm báo giai đoạn 2020-2025; thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội NB Việt Nam, xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu và nhân văn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Dịp này, đại biểu dự đại hội ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt số tiền hơn 47 triệu đồng./.

Hà Vân

Chia sẻ bài viết