Tiếng Việt | English

08/08/2019 - 19:45

Phước Đông: Đổi mới từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 31/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Đước về “Tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2018-2020”, với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, nhất là sự đồng thuận của người dân, đến nay, xã Phước Đông hoàn thành 19/19 tiêu chí, được công nhân xã đạt chuẩn NTM.

Nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững
Nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững

Bí thư Đảng ủy xã - Huỳnh Văn Bánh cho biết: “XDNTM, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của chương trình, tổ chức các phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, kịp thời tuyên truyền, phổ biến các mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm hay trong XDNTM. Trong 19 tiêu chí, tiêu chí về giao thông khó thực hiện vì cần kinh phí khá cao, nhất là việc sửa chữa các tuyến đường liên ấp, nâng cấp tuyến giao thông nông thôn hiện có. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ huyện, tỉnh, để bảo đảm nguồn vốn đối ứng, xã thành lập các tổ vận động và quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí, trong đó người dân đóng góp hàng tỉ đồng”. 

Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch trên các lĩnh vực. Các tuyến đường xã, trục đường liên xóm ấp được mở rộng. Hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng được nạo vét và xây dựng kiên cố; 100% hộ sử dụng điện an toàn; hệ thống trường lớp được đầu tư, trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học,...

Ông Lê Hồng Ân, người dân ấp 3, cho biết: “XDNTM, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tôi cùng người dân trong xã hiến đất, đóng góp kinh phí mở rộng các tuyến giao thông nông thôn”.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phước Đông - Lê Minh Sơn chia sẻ: “Xác định XDNTM là nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, UBMTTQ Việt Nam xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nắm rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước, chung tay XDNTM. Cán bộ Mặt trận trực tiếp xuống cơ sở họp dân, cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc để dân hiểu, dân tin và làm theo”.

Không chỉ đầu tư kết cấu hạ tầng, địa phương còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 54,61 triệu đồng/năm; hộ nghèo đa chiều chiếm 0,83%; lao động có việc làm đạt 97%. Các ngành, đoàn thể tích cực triển khai các chương trình giảm nghèo: Hỗ trợ nông dân vay vốn sản xuất, phát triển ngành nghề, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; đào tạo nghề cho nông dân nhằm chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng thu nhập cho người dân.

Ông Lê Văn Dáng, người dân ấp 6, xã Phước Đông, bộc bạch: Thuộc diện hộ nghèo, được địa phương hỗ trợ vay 30 triệu đồng làm vốn sản xuất, gia đình tôi đầu tư nuôi bò. Đến nay, gia đình có thu nhập ổn định, vươn lên thành hộ khá tại địa phương.

Quá trình xây dựng xã NTM, nhiều công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất hoàn thiện, cảnh quan môi trường thay đổi rõ nét, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Kết quả đó có được từ sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của người dân địa phương. Ngoài ra, còn có sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nguồn vốn từ huyện, tỉnh để xây dựng hoàn thành các tiêu chí./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết