Tiếng Việt | English

10/07/2018 - 21:00

Phường 3, TP.Tân An: Điểm sáng trong cải cách thủ tục hành chính

Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An có những chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.