Tiếng Việt | English

07/04/2021 - 09:28

Quan tâm phát triển Đảng trong công nhân, lao động

Phát triển đảng viên (ĐV) là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển Đảng trong công nhân, lao động (CNLĐ). Tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên Công đoàn, CNLĐ phấn đấu, rèn luyện, các cấp Công đoàn phát động nhiều phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Giỏi việc nước, đảm việc nhà; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;... Qua đó, phát hiện những công đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng.

Tuy nhiên, việc phát triển Đảng trong CNLĐ còn gặp khó khăn do nhận thức của một số lao động còn hạn chế, chỉ tập trung vào phát triển kinh tế với mong muốn có thu nhập cao, chưa có động lực phấn đấu vào Đảng. Việc thành lập cơ sở Đảng trong doanh nghiệp (DN), nhất là những DN có vốn đầu tư nước ngoài còn gặp khó khăn. Chủ DN, người sử dụng lao động trong các DN ngoài nhà nước chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu của công tác phát triển ĐV trong DN nên chưa có nhiều biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Nhiều DN không có chi bộ Đảng nên không tổ chức giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp ĐV là CNLĐ. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho chủ DN, người lao động còn hạn chế,...

Góp phần nâng cao tỷ lệ ĐV trong CNLĐ, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nhất là phát triển ĐV trong CNLĐ; quan tâm đến những công nhân ưu tú, tích cực trong lao động, sản xuất để giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, kết nạp. Cấp ủy chi bộ, đảng bộ trong DN cần tích cực tuyên truyền để chủ DN, người sử dụng lao động nắm rõ vai trò của tổ chức cơ sở Đảng trong DN để họ hiểu và ủng hộ công tác phát triển ĐV./.

Hà Chí

Chia sẻ bài viết