Tiếng Việt | English

13/11/2015 - 18:25

Quy hoạch, phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định số 4366/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng kinh doanh gas trên địa bàn tỉnh

Mục tiêu chung

Thiết lập hệ thống cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn theo quy định của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn hóa, kinh doanh văn minh, hiện đại; bảo đảm an toàn cháy nổ; đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của dân cư; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Mục tiêu cụ thể

Tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ LPG qua hệ thống cơ sở kinh doanh đạt bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 9,1%/năm; ưu tiên đầu tư và tập trung phát triển cơ sở kinh doanh LPG thuộc vùng 3 (vùng phát triển công nghiệp-đô thị và dịch vụ) của tỉnh nhằm đáp ứng đủ LPG cho nhu cầu tiêu dùng, phục vụ cho phát triển kinh tế dịch vụ, công nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh LPG mở rộng hoạt động theo dạng chuỗi, thu hút lao động có tay nghề kỹ thuật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh cho người lao động; mở rộng quy mô kinh doanh, hình thành các chuỗi cơ sở kinh doanh khép kín từ khâu chiết nạp đến vận chuyển, tiêu thụ,...

Từng bước chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh LPG thực hiện đúng các quy định của Nhà nước theo các tiêu chuẩn về thiết kế, trang thiết bị để phát triển kinh doanh và bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ; nâng cao năng suất phục vụ thông qua việc đầu tư trang thiết bị và hiện đại hóa phương tiện kinh doanh; số lượng cửa hàng tăng thêm phù hợp với mức độ tăng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Khuyến khích các cửa hàng kinh doanh xăng dầu loại 1, loại 2 mở thêm khu vực bán chai LPG và khi có nhu cầu sẽ đầu tư trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông.

Đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng và bảo đảm dự trữ lưu thông thường xuyên, không để xảy ra hiện tượng sốt giá trên thị trường. Phấn đấu đến năm 2020, mức tiêu thụ LPG bình quân đạt 16 kg/người và đến năm 2030 đạt mức tiêu thụ bình quân 20 kg/người (khoảng 83-85% định mức). Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý kinh doanh LPG trên cơ sở đổi mới và hoàn thiện hệ thống quản lý, nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh LPG. Phấn đấu đến năm 2020, không còn xã không có cửa hàng kinh doanh LPG; sản lượng LPG đáp ứng đủ nhu cầu của các đối tượng tiêu dùng trong tỉnh.

Quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh LPG

Nội dung quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh LPG bao gồm: (I) Phương án phân bổ quy hoạch cửa hàng kinh doanh LPG; (II) Quy hoạch hệ thống kho chứa, trạm cấp, trạm nạp LPG trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (quy hoạch kho, trạm chiết nạp LPG vào chai; quy hoạch trạm nạp LPG cho các phương tiện giao thông, quy hoạch trạm cấp LPG cho các đối tượng qua đường ống); (III) Quy hoạch phát triển cửa hàng, kho, trạm chiết nạp LPG theo đơn vị hành chính; (IV) Định hướng đến năm 2030.

Tổ chức thực hiện quy hoạch

UBND tỉnh Long An giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch, phát triển cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Sau khi quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương tổ chức công bố kịp thời nội dung quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai cho các đối tượng đang kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.Trong đó, cần thông báo cụ thể các vị trí dự kiến phát triển cửa hàng mới, những cửa hàng chưa bảo đảm các điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cần phải nâng cấp, sửa chữa và các cửa hàng cần phải di dời hoặc thay đổi chức năng hoạt động. Đồng thời, cụ thể hóa thành kế hoạch hành động thực hiện nội dung quy hoạch./.

Thái Chuyên

Chia sẻ bài viết